Tổng hợp

Ý nghĩa của cuộc thống nhất đất nước của nhà Tần?

Câu hỏi: 

Ý nghĩa của cuộc thống nhất đất nước của nhà Tần?

A. Chấm dứt chiến tranh, xác lập chế độ phong kiến Trung Quốc

B. Tạo điều kiện cho Tần Doanh Chính lập triều đại nhà Tần

Bạn đang xem: Ý nghĩa của cuộc thống nhất đất nước của nhà Tần?

C. Tạo điều kiện cho chế độ phong kiến được xác lập ở Trung Quốc

D. Chấm dứt thời kỳ chiến tranh loạn lạc kéo dài ở Trung Quốc

Đáp án đúng A.

Ý nghĩa của cuộc thống nhất đất nước của nhà Tần là chấm dứt chiến tranh, xác lập chế độ phong kiến Trung Quốc, trước thời Tần, cục diện Xuân Thu – Chiến Quốc diễn ra, đây là các cuộc thôn tính và xâu xé lẫn nhau giữa các quốc gia nhỏ ở Trung Quốc trên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang, cho đến thế kỉ IV TCN, Tần trở thành nước có tiềm lực về kinh tế và quân sự mạnh hơn cả, dựa vào ưu thế đó, nhà Tần đã lần lượt tiêu diệt các đối thủ, chấm dứt tình trạng chiến tranh, chia cắt lãnh thổ, năm 221 TCN, Tần đã thống nhất được Trung Quốc, xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Trước thời Tần, cục diện Xuân Thu – Chiến Quốc diễn ra, đây là các cuộc thôn tính và xâu xé lẫn nhau giữa các quốc gia nhỏ ở Trung Quốc trên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang. Cho đến thế ki IV TCN, Tần trở thành nước có tiềm lực về kinh tế và quân sự mạnh hơn cả. Dựa vào ưu thế đó, nhà Tần đã lần lượt tiêu diệt các đối thủ, chấm dứt tình trạng chiến tranh, chia cắt lãnh thổ. Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng lên ngôi vua và lập nên nhà Tần. Nhà Tần là nước có tiềm lực mạnh về kinh tế, quân sự mạnh, đã thống nhất được Trung Quốc, xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

Năm 206 TCN Lưu Bang lập ra nhà Hán, chế độ phong kiến Trung Quốc tiếp tục được xác lập.

Vào thời Tần – Hán, Trung Quốc đi xâm lược ở bên ngoài: Xâm lược Triều Tiên và đất đai của người Việt Cổ.

Nhà Tần và Hán chiếm vùng thượng lưu song Hoàng, thong tính Trường Giang, chiếm phía Đông Thiên Sơn, xâm lược Triều Tiên và chiếm Đất Đai của người Việt cổ.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!