Tổng hợp

Ý nào sau đây đúng khi nói đến thuận lợi của cơ cấu dân số trẻ?

Câu hỏi:

Ý nào sau đây đúng khi nói đến thuận lợi của cơ cấu dân số trẻ?

A. nguồn lao động dồi dào

B. thị trường tiêu thụ lớn

Bạn đang xem: Ý nào sau đây đúng khi nói đến thuận lợi của cơ cấu dân số trẻ?

C. lao động có kinh nghiệm trong quản lý, sản xuất

D. quỹ phúc lợi xã hội cao

Đáp án đúng A.

Ý đúng khi nói đến thuận lợi của cơ cấu dân số trẻ là nguồn lao động dồi dào, ở các nước dân số trẻ độ tuổi 0 – 14 trên 35%, độ tuổi 15 -59 khoảng 60%, độ tuổi 60 trở lên dưới 10%.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Cơ cấu dân số theo tuổi là sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định. Trong dân số học, cơ cấu dân số theo độ tuổi có ý nghĩa quan trọng vì nó thể hiện tổng hợp tình hình sinh, tử, tuổi thọ, kha năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia.

– Trên thế giới người ta thường chia dân số thành 3 nhóm tuổi:

+ Nhóm tuổi dưới tuổi lao động: 0 – 14 tuổi.

+ Nhóm tuổi lao động: 15 đến 59 tuổi (hoặc đến 64 tuổi)

+ Nhóm tuổi trên tuổi lao động: 60 tuổi (hoặc 65 tuổi) trở lên.

Người ta phân biệt những nước có dân số trẻ và dân số già dựa vào tỉ lệ % những người theo các nhóm tuổi trên, cụ thể như sau:

– Dân số trẻ: Độ tuổi 0 – 14 trên 35%. Độ tuổi 15 -59 khoảng 60%. Tuổi 60 trở lên dưới 10%.

+ Thuận lợi: Lao động dồi dào.

+ Khó khăn: Sức ép dân số lớn.

– Dân số già: Độ tuổi 0 – 14 dưới 25%. Độ tuổi 15 -59 khoảng 55%. Tuổi 60 trở lên trên 15%.

+ Thuận lợi: Có nhiều kinh nghiệm, chất lượng cuộc sống cao

+ Khó khăn: Thiếu nhân lực, phúc lợi lớn dành cho người già.

Tháp dân số (tháp tuổi) là biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số theo độ tuổi, giới tính. Có 3 kiểu tháp (mở rộng, thu hẹp, ổn định). Qua tháp dân số biết được tình hình sinh, tử, gia tăng dân số, tuổi thọ trung bình.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!