Tổng hợp

Ý nào không phản ánh đúng khái niệm bộ lạc

Câu hỏi: Ý nào không phản ánh đúng khái niệm bộ lạc

A. Gồm nhiều thị tộc sống gần nhau hợp thành.

B. Có họ hàng và nguồn gốc tổ tiên xa xôi.

C. Có quan hệ gắn bó với nhau.

Bạn đang xem: Ý nào không phản ánh đúng khái niệm bộ lạc

D. Các bộ lạc khác nhau thường có màu da khác nhau.

Đáp án đúng D.

Ý Không phản án đúng khái niệm bộ lạc là Các bộ lạc khác nhau thường có màu da khác nhau, Bộ lạc là tập hợp một số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng với nhau và cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi, Giữa các thị tộc trong bộ lạc thường có quan hệ gắn bó với nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Lý giải việc lựa chọn đáp án D là do:

Bộ lạc là hình thức cộng đồng người hình thành do những thị tộc có quan hệ huyết thống hoặc quan hệ hôn nhân liên kết với nhau. Mỗi bộ lạc bao gồm nhiều thị tộc, trong đó có một thị tộc được gọi là bào tộc.

Vì vậy, “một thị tộc đã được coi là một đơn vị cơ sở của xã hội, thì toàn bộ chế độ thị tộc, bào tộc và bộ lạc đều phát triển từ đơn vị ấy với một sự tất yếu hầu như không thể ngăn cản nổi – bởi vì đó là điều hoàn toàn tự nhiên”.

Về mặt số lượng người, có những bộ lạc đông hàng vạn người. Mỗi bộ lạc cũng có tên gọi riêng. Cũng như thị tộc, các thành viên trong bộ lạc có quan hệ cộng đồng về ngôn ngữ, tục lệ, tập quán, tín ngưỡng, văn hóa.

Những yếu tố văn hóa nguyên thủy của bộ lạc phong phú hơn so với thị tộc. Ngoài ra, mỗi bộ lạc đã có vùng lãnh thổ tương đối ổn định. Đây là đặc trưng mới của bộ lạc so với thị tộc.

Đứng đầu bộ lạc là một hội đồng gồm những tù trưởng của các thị tộc trong bộ lạc. Các vấn đề quan trọng của bộ lạc được đưa ra bàn bạc trong hội nghị bộ lạc gồm tất cả các tù trưởng và thủ lĩnh quân sự. Bộ lạc có một vị thủ lĩnh tối cao nhưng quyền hành rất hạn chế.

Nhiều bộ lạc liên kết với nhau tạo thành liên minh bộ lạc.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!