Tổng hợp

Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?

Câu hỏi: 

Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?

A. Tăng lữ quí tộc và nông dân
B. Địa chủ và nông dân
C. Chủ nô và nô lệ
D. Lãnh chúa phong kiến và nông nô

Bạn đang xem: Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?

Đáp án đúng D.

Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp lãnh chúa phong kiến và nông nô, lãnh chúa phong kiến là những người thuộc tầng lớp quý tộc, tướng lĩnh, tầng lớp nông nô là tầng lớp được đưa vào nhóm là lực lượng sản xuất chính.

Giải thích lý do vì sao chọn D là đúng

Lãnh chúa phong kiến là những người thuộc tầng lớp quý tộc, tướng lĩnh. Họ được chia cho rất nhiều những ruộng đất, của cải, quyền lợi. Họ nắm mọi quyền lực trong tay. Họ phải chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho những người dưới quyền của mình.

Ngược lại, những người đó phải có nghĩa vụ cống nộp, nộp thuế cho lãnh chúa. Nói chung, lãnh chúa sẽ có quyền lực vô hạn trong vùng đất mà họ cai quản.

Tầng lớp nông nô là tầng lớp được đưa vào nhóm là lực lượng sản xuất chính. Họ sinh sống và lao động trong chính lãnh địa của lãnh chúa và họ phải lệ thuộc vào họ. Lãnh chúa sẽ phân cho từng người 1 phần đất đai. Họ sẽ phải sản xuất trên mảnh đất đó và nộp tô thuế lại cho lãnh chúa.

Nông nô tuy là lực lượng sản xuất, lao động chính nhưng cuộc sống của họ rất khổ sở. Cuộc sống của họ gắn chặt với lãnh chúa, lệ thuộc hoàn toàn vào lãnh chúa. Họ hoàn toàn không có quyền lực, tài sản.

Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến 

– Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, nhưng lại phát triển chậm chạp, quá trình khủng hỏang suy vong kéo dài .

– Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành muộn hơn, kết thúc sớm hơn nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản.

Cơ sở kinh tế – xã hội của xã hội phong kiến

*Cơ sở kinh tế : chủ yếu là kinh tế nông nghiệp

+ Ở phương Đông sản xuất nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn.

+ Châu Âu : đóng kín trong các lãnh địa phong kiến

*Xã hội phong kiến có 2 giai cấp cơ bản:

+  Phương Đông : địa chủ và nông dân lĩnh canh.

+  Châu Âu là lãnh chúa và nông nô.

* Bóc lột bằng tô thuế: Tuy nhiên ở Châu Âu sau khi thành thị trung đại, xuất hiện kinh tế công thương nghiệp phát triển và thị dân ra đời .

Nhà nước phong kiến

– Chế độ quân chủ nhưng khác nhau về mức độ và thời gian

– Thể chế nhà nước do vua đứng đầu .

– Ở phương Đông vua chuyên chế tăng thêm quyền lực – tập quyền ngay từ đầu .

– Phương Tây từ phân quyền đến tập quyền.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!