Tổng hợp

Vùng nội thủy của nước ta không phải là?

Câu hỏi: 

Vùng nội thủy của nước ta không phải là?

A. Là vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở.

B. Là đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của nước ta.

Bạn đang xem: Vùng nội thủy của nước ta không phải là?

C. Vùng nội thủy được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền.

D. Được tính từ mép nước thủy triều thấp nhất đến đường cơ sở.

Đáp án đúng C.

Vùng nội thủy của nước ta không phải là vùng nội thủy được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền, nội thủy bao gồm cửa sông, vũng, vịnh, cảng biển và vùng nước ở phía trong đường cơ sở và giáp với bờ biển khái niệm về nội thủy cũng được ghi nhận trong văn bản pháp lý Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C do:

Nội thủy là vùng nước biển nằm giữa bờ biển và đường cơ sở dùng để xác định chiều rộng lãnh hải và các vùng biển khác của quốc gia ven biển. Nội thủy bao gồm nhiều bộ phận, khu vực như vùng nước cảng biển, vũng đậu tàu, cửa sông, vịnh…

Khái niệm về nội thủy cũng được ghi nhận trong văn bản pháp lý Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 tại Điều 8 như sau: Nội thủy là vùng nước nằm phía bên trong đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.

Vùng nội thủy của nước ta được xác định là vùng nước tính từ đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải đến phần đất liền tiếp giáp. Trong đó: Lãnh hải là vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển, có chiều rộng 12 hải lí (1 hải lí = 1852m).

Quốc gia ven biển thực hiện chủ quyền tuyệt đối, hoàn toàn và đầy đủ tại vùng nội thủy như trên lãnh thổ đất liền. Trong vùng nội thủy không tồn tại chế độ “lãnh thổ nổi” của một số tàu thuyền, tức là chế độ bất khả xâm phạm như đối với lãnh thổ của một quốc gia, mà một số loại tàu thuyền nước ngoài được đặt dưới thẩm quyền giám sát và kiểm soát tương đối của quốc gia ven biển (kiểm soát về trật tự, an ninh, cảnh sát, y tế, hàng hải).

Tàu thuyền nước ngoài có thể bị khám xét trên boong, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật của quốc gia ven biển. Đối với Việt Nam, theo tuyên bố của chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 12/5/1977, thì vùng nước phía trong đường cơ sở và giáp với bờ biển, hải đảo của Việt Nam là nội thủy của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Theo luật pháp quốc tế, thì Việt Nam thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối với nguồn lợi thủy sản ở vùng nước nội thủy.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!