Tổng hợp

Vỏ Trái Đất có độ dày thế nào?

Câu hỏi:

Vỏ Trái Đất có độ dày thế nào?

A. 70-80 km

B. Dưới 70km

Bạn đang xem: Vỏ Trái Đất có độ dày thế nào?

C. 80-90 km

D. Trên 90 km

Đáp án đúng B.

Vỏ Trái Đất có độ dày dưới 70 km, cấu trúc Trái Đất gồm 3 lớp là vỏ Trái Đất, lớp Manti và nhân Trái Đất, vỏ Trái Đất là lớp vỏ cứng, mỏng, độ dày dao động từ 5km đến 70km, cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau như đá trầm tích, tầng granit và tầng badan.

Giải thích lý do chọn đáp án B:

– Trái Đất là một vật thể lớn, nghiên cứu có nhiều khó khan.

– Phương pháp nghiên cứu Trái Đất là phương pháp địa chấn.

– Cấu trúc Trái Đất gồm 3 lớp: vỏ Trái Đất, lớp Manti và nhân Trái Đất.

1/ Vỏ Trái Đất

– Khái niệm: Là lớp vỏ cứng, mỏng, độ dày dao động từ 5km đến 70km.

– Cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau: đá trầm tích, tầng granit và tầng badan.

– Vỏ Trái Đất phân thành: vỏ đại dương và vỏ lục địa.

2/ Lớp Manti

– Khoảng cách: Có độ sâu 2900km tính từ vỏ Trái Đất.

– Đặc điểm: tầng manti trên đặc quánh dẻo, tầng manti dưới ở trạng thái rắn.

– Thạch quyển: vỏ Trái Đất và manti trên (100km) được cấu tạo bởi các loại đá khác nhau tạo thành lớp vỏ cứng bên ngoài Trái Đất.

3/ Nhân Trái Đất

– Độ dày khoảng 3470km.

– Có nhiệt độ và áp suất rất lớn.

– Thần phần vật chất: chủ yếu các kim loại nặng như sắt, niken.

Vỏ Trái Đất trong quá trình hình thành của nó đã bị biến dạng do các đứt gẫy và tách ra thành một số đơn vị kiến tạo. Các mảng kiến tạo không đứng yên mà dịch chuyển trên lớp quánh dẻo này do hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo, có nhiệt độ cao trong tầng Manti trên và trong khi dịch chuyển, các mảng kiến tạo có thể có nhiều cách tiếp xúc.

Các đơn vị kiến tạo mảng: Bảy mảng kiến tạo lớn là Thái Bình Dương; Ấn Độ – Ôxtrâylia; Âu – Á; Phi; Bắc Mĩ; Nam Mĩ; Nam Cực.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!