Tổng hợp

Việt Nam Quốc dân Đảng có điểm gì khác biệt so với hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

Câu hỏi:

Việt Nam Quốc dân Đảng có điểm gì khác biệt so với hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Khuynh hướng cách mạng

B. Địa bàn hoạt động

Bạn đang xem: Việt Nam Quốc dân Đảng có điểm gì khác biệt so với hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

C. Phương pháp, hình thức đấu tranh

D. Thành phần tham gia

Đáp án đúng  A.

Việt Nam Quốc dân Đảng có điểm khác biệt so với hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là khuynh hướng cách mạng, Việt Nam Quốc dân đảng khuynh hướng dân chủ tư sản, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên khuynh hướng vô sản.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là A do:

– Việt Nam Quốc dân đảng:

Hoàn cảnh ra đời:

+ Phong trào dân tộc dân chủ phát triển mạnh mẽ.

+ Các trào lưu tư tưởng bên ngoài, đặc biệt là ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc tác động mạnh mẽ tới sự ra đời của Việt Nam Quốc dân đảng.

Mục tiêu: Đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

Thành phần: Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, nông dân khá giả, địa chủ ở nông thôn, binh lính, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp.

– Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được Nguyễn Ái Quốc thành lập vào tháng 6 năm 1925 từ 9 thành viên của Tâm Tâm xã đã được giác ngộ.

Nguyễn Ái Quốc là người lãnh đạo Hội. Trong số các thành viên lớp đầu có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Vân Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ. Trụ sở của Hội đặt tại Quảng Châu.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc, Hội xuất bản tuần báo tiếng Việt Thanh niên từ tháng 6 năm 1925 phát hành trong số những người Việt Nam sống ở miền Nam Trung Quốc cũng như đưa về nước và đưa sang Xiêm.

Báo này vừa tuyên truyền đường lối cách mạng của Hội vừa phê phán những tồn tại ở các tổ chức cách mạng khác như Việt Nam Quang Phục Hội và Việt Nam Quốc dân Đảng.

Năm 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Phong trào công nhân càng phát triển mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước, nổ ra tại các trung tâm kinh tế, chính trị.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!