Tổng hợp

Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc?

Câu hỏi:

Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc?

A.Đặt kinh đô ở Cổ Loa

B.Bỏ chức tiết độ sứ, lên ngôi vua

Bạn đang xem: Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc?

C.Đặt lại lễ nghi trong triều đình

D.Đặt lại các chức quan trong triều đình, xóa bỏ các chức quan thời Bắc thuộc

Đáp án đúng B.

Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc là Bỏ chức tiết độ sứ, lên ngôi vua, thiết lập một triều đình mới ở trung ương, vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự;

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B do:

Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô. Hơn 10 thế kỉ thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đã chấm dứt. Nền độc lập và chủ quyền của đất nước được giữ vững.

Những việc làm của Ngô Quyền:

– Bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc, thiết lập một triều đình mới ở trung ương. Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự;

– Đặt ra các chức quan văn, võ, quy định các lễ nghi trong triều và màu sắc trang phục của quan lại các cấp.

Ở địa phương, Ngô Quyền cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng. Đinh Công Trứ làm Thứ sử Hoan Châu (Nghệ An, Hà Tĩnh), Kiều Công Hãn làm Thứ sử Phong Châu (Phú Thọ)…

– Độc lập chủ quyền được giữ vững, đất nước yên bình.

Nền quân chủ mang tính chất sơ khai, đặt nền móng cho quốc gia thống nhất sau này.

Tình hình chính trị cuối thời Ngô.

– Năm 944, Ngô Quyền mất, hai con là Ngô Xương Nhập và Ngô Xương Văn còn trẻ không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền trung ương.

Một viên quan là Dương Tam Kha đã tiếm quyền, tự xưng là Bình Vương. Ngô Xương Ngập bỏ trốn. Các phe phái nổi lên khắp nơi, đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.

– Năm 950, Ngô Xương Văn  được sự ủng hộ của các tướng lĩnh lật đổ Dương Tam Kha nhưng do mâu thuẫn nội bộ uy tín nhà Ngô giảm sút.

– Năm 965, Ngô Xương Văn chết, các thế lực cát cứ nổi lên, đất nước rơi vào tỉnh trạng chia cắt. Sử cũ gọi là “Loạn 12 sứ quân”.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!