Tổng hợp

Vị tướng nào đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên năm 1258?

Câu hỏi:

Vị tướng nào đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên năm 1258?

A. Trần Thủ Độ

B. Trần Quang Khải

Bạn đang xem: Vị tướng nào đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên năm 1258?

C. Trần Quốc Tuấn

D. Trần Nhật Duật

Đáp án đúng C.

Vị tướng đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên năm 1258 là Trần Quốc Tuấn, các vua Trần cùng nhà quân sự Trần Quốc Tuấn đã lãnh đạo nhân dân cả nước quyết tâm đánh giặc giữ nước.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là C do:

Thế kỉ XIII, các bộ lạc du mục (Thát Đát, Tác Ta) bước vào giai đoạn thống nhất, dần hình thành đế quốc Mông Cổ. Ngay trong quá trình thống nhất, Mông Cổ đã tổ chức các đạo quân xâm lược, không ngừng bành trướng lãnh thổ.

Sau khi đánh chiếm Đại Lí (Vân Nam, Trung Quốc), Mông Cổ ráo riết sửa soạn xâm lược Đại Việt nhằm chiếm đất đai, tạo bàn đạp và thế gọng kìm đánh lên Nam Tống.

Trước âm mưu xâm lược của Mông Cổ, quân dân nhà Trần đã tích cực chuẩn bị kháng chiến.

Vùng đất Vĩnh Phúc – với địa hình trải theo các triền sông lớn (sông Lô, sông Hồng) – trở thành vị trí hết sức xung yếu, từ Vân Nam (Trung Quốc) có thể theo ngả sông Hồng, qua vùng đất này trước khi vào kinh đô Thăng Long cũng như tiến sâu vào lãnh thổ Đại Việt. Vì thế, nhà Trần từ sớm đã chú ý phòng ngự, lệnh cho cả nước khẩn trương chuẩn bị đánh giặc. 

Các cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên ở thế kỉ XIII

– Năm 1258 – 1288 quân Mông – Nguyên 3 lần xâm lược nước ta. Giặc rất mạnh và hung bạo.

– Các vua Trần cùng nhà quân sự Trần Quốc Tuấn đã lãnh đạo nhân dân cả nước quyết tâm đánh giặc giữ nước.

– Những thắng lợi tiêu biểu: Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp, Bạch Đằng.

+ Lần 1: Đông Bộ Đầu (bên sông Hồng từ dốc Hàng Than đến dốc Hóc Mai Ba Đình – Hà Nội).

+ Lần 2: Đẩy lùi quân xâm lược năm 1285.

+ Lần 3: Trận Bạch Đằng năm 1288 đè bẹp ý chí xâm lược của quân Mông – Nguyên bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhân dân ta.

Vị tướng đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên năm 1258 là Trần Quốc Tuấn

– Nguyên nhân thắng lợi:

+ Nhà Trần có vua hiền, tướng tài, triều đình quyết tâm đoàn kết nội bộ và đoàn kết nhân dân chống xâm lược.

+ Nhà Trần vốn được lòng dân bởi những chính sách kinh tế của mình, nhân dân đoàn kết xung quanh triều đình vâng mệnh kháng chiến.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!