Tổng hợp

Văn kiện nào sau đây được xem như là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta?

Câu hỏi:

Văn kiện nào sau đây được xem như là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta?

A. Nam quốc sơn hà

B. Hịch tướng sĩ

Bạn đang xem: Văn kiện nào sau đây được xem như là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta?

C. Bình Ngô đại cáo

D. Phú sông Bạch Đằng

Đáp án đúng A.

Văn kiện được xem như là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta là Nam quốc sơn hà, bài thơ tuyên bố chủ quyền độc lập của đất nước và không một thế lực nào có thể xâm phạm quyền độc lập tự do của dân tộc.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là A do:

Theo ý kiến của đa số nhà nghiên cứu sử học, lịch sử Việt Nam từ xưa đến nay có 3 bản tuyên ngôn độc lập:

Bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt ở thế kỷ XI.

Bài “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi ở thế kỷ XV.

Bản ‘Tuyên ngôn độc lập” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2-9-1945.

“Nam quốc sơn hà” được xem như bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.

Bài thơ Nam quốc sơn hà được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta vì bài thơ tuyên bố chủ quyền độc lập của đất nước và không một thế lực nào có thể xâm phạm quyền độc lập tự do của dân tộc.

Bài thơ cũng khích lệ tinh thần nhân dân đấu tranh giành độc lập và cũng đã đánh vào tâm lý của giặc khiến giặc e sợ.

Tuyên ngôn độc lập là văn bản chính luận được viết ra với mục đích tuyên bố với đồng bào trong nước và toàn thể nhân dân thế giới về nền độc lập và về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ cần được tôn trọng.

Bài thơ “Nam quốc sơn hà” được coi là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta trước hết vì bài thơ là lời tuyên bố hùng hồn về nền độc lập chủ quyền của đất nước:

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư”

Nước Nam ta là một đất nước độc lập, có chủ quyền riêng và vua chính là đại diện tối cao cho dân tộc. Ranh giới bờ cõi của nước Nam không chỉ được ghi nhận qua những trang sử hào hùng của dân tộc mà còn được ghi rõ ràng ở sách trời “tại thiên thư”.

Đó là một chân lý hiển nhiên: Sông núi nước Nam là của vua Nam, là của người dân nước Nam, một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!