Tổng hợp

Từ tháng 10/1424 đến tháng 8/1425 nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng khu vực rộng lớn từ đâu đến đâu

Câu hỏi: Từ tháng 10/1424 đến tháng 8/1425 nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng khu vực rộng lớn từ đâu đến đâu

A. Thanh Hóa đến hết Nam Bộ

B. Thanh Hóa đến Nghệ An

C. Thanh Hóa đến đèo Hải Vân

Bạn đang xem: Từ tháng 10/1424 đến tháng 8/1425 nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng khu vực rộng lớn từ đâu đến đâu

D. Nghệ An đến đèo Hải Vân

Đáp án đúng C.

Từ tháng 10/1424 đến tháng 8/1425 nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng khu vực rộng lớn từ đâu đến đâu là từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân, cụ thể Trong vòng 10 tháng, quân Lam Sơn đã giải phóng được một khu vực rộng lớn từ Thanh Hóa vào đến đèo Hải Vân, khi này Quân Minh chỉ còn giữ được mấy thành luỹ bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm.

Lý giải việc chọn đáp án C là do:

Nghĩa quân Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận

Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân

Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng.

Nghĩa quân Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)

Tháng 8 / 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào Tân Bình, Thuận Hóa

=> Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn mấy thành lũy bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm

Nghĩa quân Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

Tháng 9/ 1426, nghĩa quân chia làm 3 đạo tiến quân ra Bắc :

Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang

Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui của giặc từ Nghệ An về Đông Quan

Đạo thứ ba, tiến thẳng về Đông Quan

Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ về mọi mặt

Nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ

=> Cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công,

Như vậy sau khi dựng cơ khởi nghĩa và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Minh, đội quân Lam Sơn đã chiếm đánh và giải phóng được Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và kéo quân ra Bắc.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!