Tổng hợp

Từ như thế nào thì có thể coi là từ ngữ chủ đề của đoạn văn

Câu hỏi: Từ như thế nào thì có thể coi là từ ngữ chủ đề của đoạn văn

A. Được đặt ở đầu hoặc cuối đoạn văn

B. Thường được dùng để làm đề mục hoặc được lặp đi lặp lại nhiều lần

C. Cả A, B đều đúng

Bạn đang xem: Từ như thế nào thì có thể coi là từ ngữ chủ đề của đoạn văn

D. Cả A, B đều sai

Đáp án đúng B.

Từ như thế nào thì có thể coi là từ ngữ chủ đề của đoạn văn là từ Thường được dùng để làm đề mục hoặc được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Lý giải việc chọn đáp án B là do:

Đoạn văn là đơn vị cơ sở của văn bản, là chỉnh thể trên câu nên đoạn văn diễn đạt một nội dung nhất định. Cố nchủ đề của đoạn văn là từ Thường được dùng để làm đề mục hoặc được lặp đi lặp lại nhiều lần.chủ đề của đoạn văn là từ Thường được dùng để làm đề mục hoặc được lặp đi lặp lại nhiều lần.hiên, về mặt nội dung, đoạn văn có thể hoàn chỉnh ở một mức độ nào đó (thể hiện lôgic – ngữ nghĩa), hoặc có thể không hoàn chỉnh (thể hiện biểu cảm – thẩm mĩ).

Sự không hoàn chỉnh về nội dung của đoạn văn là do thể loại văn bản hoặc ý đồ của người viết chi phối chứ không phải tùy tiện hoặc vô ý thức. Chính đặc điểm không hoàn chỉnh này cho phép chúng ta phân biệt đoạn văn với văn bản.

Chỉ có văn bản mới có nội dung hoàn chỉnh, trọn vẹn, còn các đơn vị bậc dưới văn bản (trong đó có đoạn văn) không nhất thiết phải hoàn chỉnh. Khi đoạn văn biểu hiện một nội dung tương đối hoàn chỉnh thì nó sẽ có những đặc điểm kết cấu đồng dạng ở mức cao nhất với văn bản và được gọi là đoạn ý, có giá trị kết cấu.

Ví dụ xét đoạn văn sau:

Hoàng Tuệ là một trí thức có bản lĩnh. Tư tưởng của ông không gò bó. Ông đọc nhiều, tiếp thu nhiều, nhạy cảm với cái mới, nhưng có sự độc lập suy nghĩ, tự mình suy nghĩ, suy ngẫm. Lối tư duy giáo điều, xơ cứng xa lạ với Hoàng Tuệ. Cũng xa lạ với Hoàng Tuệ cái thói quen nghĩ theo, nói dựa; ông thường có nhận định, ý kiến riêng của mình, thẳng thắn phát biểu một cách có trách nhiệm, và không chỉ trong khoa học. Những ý kiến đó lắm khi độc đáo, và không ít khi ngang tàng. Chính vì vậy mà nhiều người thích ông, nhưng cũng có người không hiểu hết ông.

Đoạn văn trên có 6 câu; các câu trong đoạn đều tập trung làm sáng tỏ chủ đề của đoạn văn với nội dung: Hoàng Tuệ là một trí thức có bản lĩnh.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!