Tổng hợp

Tư hữu xuất hiện là do

Câu hỏi: Tư hữu xuất hiện là do:

A. Của cải làm ra quá nhiều, không thể dung hết

B. Sản xuất phát triển, một số gia đình phụ hệ ngày càng tích lũy được của riêng

C. Một số người lợi dụng chức phận chiếm một phần sản phẩm xã hội làm của riêng

Bạn đang xem: Tư hữu xuất hiện là do

D. Ở một số vùng, do điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp con người tạo ra lượng sản phẩm thừa thường xuyên nhiều hơn

Đáp án đúng D.

Tư hữu xuất hiện là do Ở một số vùng, do điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp con người tạo ra lượng sản phẩm thừa thường xuyên nhiều hơn.

Lý giải việc chọn đáp án D là do:

– Trong xã hội nguyên thủy, sự công bằng và bình đẳng là “nguyên tắc vàng” vì lúc này chưa có sản phẩm dư thừa.

– Đến thời đại kim khí, của cải làm ra không chủ nuôi sống con người mà còn dư thừa.

– Những người có chức phận đã chiếm đoạt của dư thừa biến thành của riêng mình. Thế là tư hữu bắt đầu xuất hiện, quan hệ cộng đồng bị phá vỡ.

– Gia đình cũng thay đổi theo: Đàn ông làm các công việc nặng nhọc và giữ cai trò trụ cột gia đình, con cái theo họ cha → gia đình phụ hệ xuất hiện

– Khả năng lao động của các gia đình khác nhau đã thúc đẩy thêm sự phân biệt giàu – nghèo. Kẻ giàu, người nghèo, người có quyền, kẻ bị lệ thuộc đã xuất hiện. Từ đó xã hội bắt đầu phân chia giai cấp

Như vậy Xuất hiện tư hữu do:

– Năng suất lao động tăng lên bắt đầu tạo ra sản phẩm dư thừa nhưng lại không được đem chia đều cho mọi người.

– Một số người được cử chỉ huy dân binh, chuyên trách về lễ nghi hoặc điều hành những công việc chung của thị tộc đã lợi dụng chức phận để chiếm một phần sản phẩm xã hội cho riêng mình khi chi dùng các công việc chung. Chẳng bao lâu họ nhiều của cải hơn người khác, tư hữu xuất hiện.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!