Tổng hợp

Từ giữa thế kỷ 19 thực dân Anh coi Ấn Độ là?

Chế độ phong kiến Ấn Độ suy yếu do tranh giành quyền lực và bị các nước phương Tây xâm lược. Vậy từ giữa thế kỷ 19 thực dân Anh coi Ấn Độ là?

Câu hỏi: Từ giữa thế kỷ 19 thực dân Anh coi Ấn Độ là?

A. Thuộc địa quan trọng nhất

B. Chỗ dựa tin cậy nhất

Bạn đang xem: Từ giữa thế kỷ 19 thực dân Anh coi Ấn Độ là?

C. Đối tác chiến lược

D. Kẻ thù nguy hiểm nhất

Đáp án đúng A.

Từ giữa thế kỷ 19 thực dân Anh coi Ấn Độ là thuộc địa quan trọng nhất, thiết lập các chính sách cai trị về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, người dân Ấn Độ phải cung cấp ngày càng nhiều lương thực, nguyên liệu cho chính quốc khiến cho nền kinh tế đất nước giảm sút, kiệt quệ, bần cùng và đời sống nhân dân Ấn Độ vô cùng khổ cực.

Lý giải vì sao chọn đáp án A là đúng:

Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa đầu thế kỉ XIX:

– Từ đầu thế kỉ XVII chế độ phong kiến Ấn Độ suy yếu do sự tranh giành quyền lực giữa các chúa, các nước phương Tây chủ yếu Anh – Pháp đua nhau xâm lược.

– Giữa thế kỉ XIX, Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị Ấn Độ.

Chính sách cai trị của thực dân Anh:

– Về kinh tế:

+ Thực dân Anh mở rộng công cuộc khai thác Ấn Độ với quy mô rộng lớn.

+ Ra sức vơ vét các nguồn nguyên liệu và bóc lột công nhân rẻ mạt để thu lợi nhuận. Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất nền công nghiệp Anh cung cấp ngày càng nhiều lương thực, nguyên liệu cho chính quốc.

– Về chính trị – xã hội:

+ Chính phủ Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ.

+ Thực dân Anh đã thực hiện chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.

+ Anh còn tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị.

– Về văn hóa – giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xưa.

Hậu quả của các chính sách cai trị của thực dân Anh lên Ấn Độ là làm cho nền kinh tế giảm sút, kiệt quệ và đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!