Tổng hợp

Truyền thống văn hóa phong tục tập quán có ảnh hưởng không nhỏ đến?

Câu hỏi:

Truyền thống văn hóa phong tục tập quán có ảnh hưởng không nhỏ đến?

A. Tổ chức các hoạt động dịch vụ

B. Hiệu quả ngành dịch vụ

Bạn đang xem: Truyền thống văn hóa phong tục tập quán có ảnh hưởng không nhỏ đến?

C. Trình độ phát triển ngành dịch vụ

D. Mức độ tập trung ngành dịch vụ

Đáp án đúng A.

Truyền thống văn hóa phong tục tập quán có ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức cascc hoạt động dịch vụ, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán là những đặc trưng riêng về văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia, chúng được tạo ra, gìn giữ và lưu truyền cho tới ngày nay.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Ngành dịch vụ là hoạt động kinh tế – xã hội phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt; có tạo ra giá trị mà không nằm trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng cơ bản.

Cơ cấu ngành dịch vụ bao gồm:

– Dịch vụ kinh doanh: giao thông vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, tín dụng, kinh doanh bất động sản, tư vấn, các dịch vụ nghề nghiệp…

– Dịch vụ tiêu dùng: Thương mại, sửa chữa, khách sạn, du lịch, dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể thao), cộng đồng.

– Dịch vụ công: Khoa học công nghệ, quản lí nhà nước, hoạt động đoàn thể (bảo hiểm bắt buộc).

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ như sau:

– Trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động xã hội ảnh hưởng đến đầu tư, bổ sung lao động dịch vụ.

Ví dụ: Kinh tế phát triển, nhiều máy móc (máy cày) người nông dân làm việc ít (nông nghiệp ít lao động), phát triển ngành dịch vụ.

– Quy mô, cơ cấu dân số ảnh hưởng nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ.

Ví dụ: Việt Nam dân số đông, cơ cấu trẻ, tuổi đi học cao thì dịch vụ giáo dục ưu tiên phát triển.

– Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư ảnh hưởng mạng lưới dịch vụ.

Ví dụ: Dân cư đông, mạng lưới dịch vụ dày; dân cư phân tán, khó khăn cho ngành dịch vụ.

– Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán ảnh hưởng hình thức tổ chức mạng lưới dịch vụ.

Ví dụ: Việt Nam có tập quán thăm hỏi lẫn nhau vào các ngày lễ tết, thì dịch vụ giao thông vận tải, mua bán tăng cường.

– Mức sống và thu nhập thực tế ảnh hưởng sức mua và nhu cầu dịch vụ.

Ví dụ: Mức sống cao thì sức mua tăng…

– Tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa lịch sử, cơ sở hạ tầng du lịch ảnh hưởng sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ du lịch.

Ví dụ: Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế… → ngành dịch vụ du lịch phát triển và các ngành dịch vụ khác cũng phát triển.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!