Tổng hợp

Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỷ 19 yêu cầu gì đặt ra

Câu hỏi: Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỷ 19 yêu cầu gì đặt ra

A. Thay đổi chế độ xã hội hoặc cải cách xã hội cho phù hợp

B. Cải cách duy tân đất nước

C. Thực hiện chính sách đổi mới đất nước

Bạn đang xem: Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỷ 19 yêu cầu gì đặt ra

D. Thực hiện chính sách canh tân đất nước

Đáp án đúng A.

Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỷ 19 yêu cầu gì đặt ra là thay đổi chế độ xã hội hoặc cải cách xã hội cho phù hợp.

Lý giải việc chọn đáp án A là do:

Về Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX:

– Kinh tế:

+ Triều đình Huế vẫn tiếp tục thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu, khiến cho kinh tế, xã hội Việt Nam rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

+ Nông nghiệp, thủ công nghiệp bế tắc, tài chính cạn kiệt.

– Chính trị:

+ Thực dân Pháp ráo riết mở cuộc chiến tranh xâm lược Nam Kì, chuẩn bị đánh chiếm cả nước.

+ Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương mục ruỗng.

– Xã hội:

+ Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc gay gắt thêm.

+ Phong trào khởi nghĩa nông dân bùng lên dữ dội, càng làm cho đất nước lâm vào tình trạng rối ren thêm.

=> Trong bối cảnh đó, trào lưu cải cách Duy Tân ra đời.

Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX

– Nguyên nhân:

+ Đất nước đang ở trong tình trạng nguy khốn.

+ Muốn nước nhà giàu mạnh để chống lại sự xâm lược của kẻ thù.

+ Vì lòng yêu nước, thương dân.

=> Các sĩ phu yêu nước thức thời đã đưa ra những đề nghị cải cách, yêu cầu đổi mới nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa.

– Những nhà cải cách tiêu biểu:

+ Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế: xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).

+ Đinh Văn Điền: xin đẩy mạnh khai khẩn ruộng hoang, khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.

+ Nguyễn Trường Tộ: gửi lên triều đình 30 bản điều trần, yêu cầu chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công, thương nghiệp, tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.

+ Nguyễn Lộ Trạch: dân hai bản “Thời vụ sách”, đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!