Tổng hợp

Trên trái đất không có khối khí nào sau đây?

Câu hỏi:

Trên trái đất không có khối khí nào sau đây?

A. chí tuyến hải dương

Bạn đang xem: Trên trái đất không có khối khí nào sau đây?

B. xích đạo lục địa

C. ôn đới hải dương

D. cực lục địa

Đáp án đúng B.

Trên trái đất không có khối khí nào sau đây: xích đạo lục địa, không khí trong tầng đối lưu, tuỳ theo vĩ độ và bề mặt Trái Đất là lục địa hay đại dương mà hình thành các khối khí khác nhau, ở mỗi bán cầu đều có bốn khối khí chính: khối khí địa cực, khối khí ôn đới, khối khí chí tuyến, khối khí Xích đạo.

Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng

Không khí trong tầng đối lưu, tuỳ theo vĩ độ và bề mặt Trái Đất là lục địa hay đại dương mà hình thành các khối khí khác nhau. 
Ở mỗi bán cầu đều có bốn khối khí chính: khối khí địa cực, khối khí ôn đới, khối khí chí tuyến, khối khí Xích đạo. 
– Khối khí địa cực (Bắc và Nam) rất lạnh, kí hiệu là A 
– Khối khí ôn đới lạnh, kí hiệu là P 
– Khối khí chí tuyến rất nóng, kí hiệu là T 
– Khối khí Xích đạo nóng ẩm, kí hiệu là E 
Từng khối khí lại phân biệt thành kiểu hải dương (ẩm), kí hiệu là m và lục địa (khô), kí hiệu là C. Riêng khối khí Xích đạo chỉ có kiểu hải dương và kí hiệu là Em. 
TBm: là khối khí hải dương bản chất là khí từ chí tuyến nóng ẩm 
NPc: là khối khí lục địa bản chất là khí ôn đới lạnh khô

=>Trên Trái Đất không có khối khí Xích đạo lục địa

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!