Tổng hợp

Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là?

Câu hỏi:

Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là?

A. người Khơme

B. người Môn

Bạn đang xem: Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là?

C. người Thái

D. người Chăm

Đáp án đúng A.

Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là người Khơme, địa bàn sinh tụ đầu tiên của người Khơ-me ở phía bắc nước Campuchia ngày nay, trên cao nguyên Cò Rạt và mạn trung lưu sông Mê Công.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Đất nước Campuchia như một lòng chảo khổng lồ, xung quanh là rừng và cao nguyên bao bọc, còn đáy chảo là Biển Hồ và vùng phụ cận với những cánh đồng phì nhiêu, màu mỡ.

Ở Campuchia, tộc người chiếm đa số là Khơ-me. Địa bàn sinh tụ đầu tiên của người Khơ-me ở phía bắc nước Campuchia ngày nay, trên cao nguyên Cò Rạt và mạn trung lưu sông Mê Công. Người Khơ-me giỏi san bắn, quen đào ao, đắp hồ trữ nước. Họ đã sớm tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ, biết khắc bia bằng chữ Phạn. Đến thế kỉ VI, vương quốc của người Khơ-me được hình thành mà sử sách Trung Quốc gọi là nước Chân Lạp; còn người Khơ-me tự gọi tên nước là Cam-pu-chia.

Thời kì Ăng-co (802-1432) là thời kì phát triển của Vương quốc Campuchia. Ăng-co là tên kinh đô, được xây dựng ở Tây Bắc Biển Hồ (nay thuộc tỉnh Xiêm Riệp). Sau này, người ta lấy Ăng-co đặt tên cho thời kì dài nhất và phát triển nhất của nước Campuchia phong kiến. Dưới thời Ăng-co người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Người ta đào nhiều hồ, kênh, máng để dự trữ và điều phối nước tưới. Hồ Ba-ray Tây có diện tích rộng 14000 ha, chứa được 47,7 triệu m3 nước. Ngoài nông nghiệp, cư dân còn đánh bắt cá ở Biển Hồ, khai thác lâm sản quý và săn bắt thú trên rừng. Thủ công nghiệp ở Campuchia đã có nhiều thợ khéo tay, đặc biệt là các nghề làm đồ trang sức và chạm khắc trên đá, trên các bức phù điêu của các đền tháp.

Nhờ sự ổn định vững chắc về kinh tế, xã hội, các vua Campuchia thời Ăng-co đã không ngừng mở rộng quyền lực của mình ra bên ngoài. Trong các thể kỉ X – XII, Campuchia trở thành một trong những vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!