Tổng hợp

Tình hình Nho giáo thời Lý như thế nào?

Câu hỏi:

Tình hình Nho giáo thời Lý như thế nào?

A.Nho giáo không phát triển.

B.Nho giáo trở thành quốc giáo.

Bạn đang xem: Tình hình Nho giáo thời Lý như thế nào?

C.Nho giáo phát triển.

D.Nho giáo bị hạn chế.

Đáp án đúng C.

Tình hình Nho giáo thời Lý Nho giáo phát triển, nho giáo ngày càng phát triển do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị, thời Trần nhiều trường học được mở ra, nội dung học tập là chữ Nho và các sách kinh sử.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

Triều đại Lý – Trần được coi là thời đại hưng thịnh và vẻ vang trong lịch sử Việt Nam với những thành tựu phát triển về mọi mặt, nhất là văn hoá tinh thần và tư tưởng.

Trong thời kỳ này, Phật giáo chiếm địa vị chủ đạo trong đời sống xã hội, có ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm linh, văn hoá của dân tộc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Nho giáo với tư cách học thuyết chính trị – đạo đức cũng đã dần khẳng định ưu thế của mình trong việc tổ chức bộ máy nhà nước, quản lý xã hội và có ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trong xã hội phong kiến tập quyền Việt Nam.

Nho giáo ngày càng phát triển do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị. Thời Trần nhiều trường học được mở ra, nội dung học tập là chữ Nho và các sách kinh sử.

– Văn học:

+ Phát triển mạnh, mang đậm tính yêu nước, niềm tự hào dân tộc do giáo dục thi cử thịnh hành và phát triển, đào tạo nhiều người giỏi, ý thức tự cường sau kháng chiến.

+ Văn học chữ Hán như Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo; Phú Sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu.

+ Chữ Nôm có Nguyễn Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố làm giàu cho tiếng Việt.

– Giáo dục và khoa học – kỹ thuật: Giáo dục phát triển hơn thời Lý:

+ Quốc Tử Giám mở rộng, đào tạo con em quý tộc, quan lại.

+ Lộ, phủ, kinh thành có trường công.

+ Các kì thi quốc gia được tổ chức đều để chọn nhân tài. (Nhân tài như Mạc Đĩnh Chi được phong làm trạng nguyên 2 lần; Nguyễn Trung Ngạn, Chu Văn An…)

– Sử học: Quốc sử viện do Lê Văn Hưu đứng đầu; 1272 Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu, bộ sử đầu tiên.

– Quân sự: Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo

– Thiên văn có Đăng Lộ,Trần Nguyên Đán.

– Y học với Tuệ Tĩnh nghiên cứu thuốc nam.

– Chế tạo súng thần cơ và thuyền chiến có Hồ Nguyên Trừng.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!