Tổng hợp

Tình hình bang giao Việt – Tống dưới thời Tiền Lê như thế nào?

Câu hỏi: 

Tình hình bang giao Việt – Tống dưới thời Tiền Lê như thế nào?

A. Nhà Tống vẫn tiếp tục gây hấn, cho quân xâm lược Đại Cồ Việt

Bạn đang xem: Tình hình bang giao Việt – Tống dưới thời Tiền Lê như thế nào?

B. Nhà tiền Lê cắt đứt quan hệ bang gia với nhà Tống

C. Quan hệ bang giao Việt – Tống nhìn chung tốt đẹp, hòa hảo

D. Nhà Tống phải kiên nể, thần phục Đại Cồ Việt

Đáp án đúng C.

Tình hình bang giao Việt – Tống dưới thời Tiền Lê: quan hệ bang giao Việt – Tống nhìn chung tốt đẹp, hòa hảo, sau khi đánh bại cuộc xâm lược của quân Tống, Lê Hoàn trao trả tù binh và quan hệ bình thường với nhà Tống.

Giải thích lý do vì sao chọn C là đúng

* Sự thành lập nhà Lê:

– Đinh Tiên Hoàng bị giết chết (979).

– Vua Đinh Toàn mới 6 tuổi.

– Nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta, nên Thái Hậu Dương Vân Nga đưa Lê Hoàn lên ngôi vua năm 981 để chỉ huy kháng chiến (Thái hậu Dương Vân Nga nhường ngôi cho Lê Hoàn là đúng, biết hy sinh quyền lợi của dòng họ để bảo vệ dân tộc)

– Lê Hoàn lên ngôi vua – Lê Đại Hành, đổi niên hiệu là Thiên Phúc (gọi là Tiền Lê)

– Vua nắm mọi quyền hành về quân sư và dân sự.

– Giúp vua có quan Thái Sư, Đại sư; bộ máy quan lại gồm ban văn, võ, tăng.

– Con vua được phong vương nắm giữ vùng biên giới. (đây là chế độ quân chủ tập trung còn sơ sài)

– Cả nước chia làm 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.

* Quân đội: gồm 10 đạo, 2 bộ phận:

+ Quân Điện Tiền (Cấm quân): bảo vệ nhà Vua và kinh thành.

+ Quân địa phương đóng tại các lộ, thay phiên nhau luyện tập và sản xuất.

* Hoàn cảnh: cuối năm 979, nhà Đinh rối loạn, quân Tống xâm lược.

* Diễn biến:

– Cuối năm 981, nhà Tống cử Hầu Nhân Bảo chỉ huy quân thủy bộ tiến vào nước ta.

– Lê Hoàn cho đóng cọc và chặn giặc ở sông Bạch Đằng (đóng cọc ở áp dụng kinh nghiệm của Ngô Quyền, đã nối tiếp truyền thống trong nghệ thuật đánh giặc)

– Diệt quân bộ ở biên giới phía Bắc, Hầu Nhân Bảo tử trận.

* Kết quả: cuộc xâm lược của Nhà Tống thất bại.

* Ý nghĩa:

– Đánh bại cuộc xâm lược của quân Tống, củng cố lòng tin vững chắc ở sức mạnh và tiền đồ của dân tộc.

– Khẳng định quyền làm chủ đất nước.

– Lê Hoàn trao trả tù binh và quan hệ bình thường với nhà Tống.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!