Tổng hợp

Tiền đề dẫn đến sự ra đời nhà nước đầu tiên ở nước ta là?

Câu hỏi:

Tiền đề dẫn đến sự ra đời nhà nước đầu tiên ở nước ta là?

A. Chống ngoại xâm, quản lý xã hội

B. Trị thủy, phân chia giai cấp

Bạn đang xem: Tiền đề dẫn đến sự ra đời nhà nước đầu tiên ở nước ta là?

C. Phân chia giai cấp, trị thủy

D. Trị thủy, phân chia giai cấp, chống ngoại xâm

Đáp án đúng D.

Tiền đề dẫn đến sự ra đời nhà nước đầu tiên ở nước ta là trị thủy, phân chia giai cấp, chống ngoại xâm, sự chuyển biến trong nền kinh tế đã tạo nên tiền đề cho sự chuyển biến xã hội, từ thời Phùng Nguyên đã bắt đầu có hiện tượng phân hóa xã hội giữa giàu và nghèo.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là D do:

Tiền đề dẫn đến sự ra đời nhà nước đầu tiên ở nước ta là:

– Kinh tế:

+ Vào thời gian đầu của văn hóa Đông Sơn các công cụ lao động bằng đồng thau trở nên phổ biến và bắt đầu có công cụ bằng sắt.

Nhờ vậy vùng châu thổ sông Hồng, sông Mã, sông Cả được khai phá thành những cánh đồng màu mỡ, có nền kinh tế nông nghiệp lúa nước dùng cày với sức khéo của trâu bò khá phát triển.

+ Cùng với nghề nông, cư dân Đông Sơn còn săn bắn, chăn nuôi, đánh cá và làm nghề thủ công như đúc đồng, làm đồ gốm. Sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp đã xuất hiện.

–  Cơ sở xã hội:

+ Sự chuyển biến trong nền kinh tế đã tạo nên tiền đề cho sự chuyển biến xã hội. Từ thời Phùng Nguyên đã bắt đầu có hiện tượng phân hóa xã hội giữa giàu và nghèo.

+ Thời Đông Sơn mức độ phân hóa xã hội ngày càng phổ biến hơn. Tuy nhiên sự phân hóa giàu nghèo cũng chưa thật sâu sắc.

+ Sự chuyển chuyển biến kinh tế kéo theo sự chuyển biến về xã hội: Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt, công xã thị tộc tan rã thay vào đó là công xã nông thôn và gia đình phụ hệ.

Sự chuyển biến kinh tế – xã hội nói trên đòi hỏi cấp thiết phải có các hoạt động trị thủy, thủy lợi để phục vụ nông nghiệp. Cùng thời gian này yêu cầu chống ngoại xâm cùng được đặt ra.

Những điều đó đã dẫn đến sự ra đời sớm của nhà nước Văn Lang-Âu Lạc. Tổ chức nhà nước Văn Lang- Âu Lạc còn rất đơn giản, sơ khai. Đứng đầu nhà nước Văn Lang là vua Hùng, đứng đầu nhà nước Âu Lạc là vua Thục An Dương Vương. Giúp việc cho vua có các Lạc hầu Lạc tướng.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!