Tổng hợp

Thực dân Anh thực hiện đạo luật Bengal nhằm mục đích gì?

Câu hỏi:

Thực dân Anh thực hiện đạo luật Bengal nhằm mục đích gì?

A. Phát triển kinh tế

B. Ổn định xã hội

Bạn đang xem: Thực dân Anh thực hiện đạo luật Bengal nhằm mục đích gì?

C. Khai thác tài nguyên

D. Chia rẽ đoàn kết dân tộc

Đáp án đúng D.

Thực dân Anh thực hiện đạo luật Bengal nhằm mục đích Chia rẽ đoàn kết dân tộc, Anh còn tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

– Quá trình thực dân xâm lược Ấn Độ

+ Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu.

+ Thực dân Anh mở rộng công cuộc khai thác Ấn Độ với quy mô rộng lớn.

+ Ra sức vơ vét các nguồn nguyên liệu và bóc lột công nhân rẻ mạt để thu lợi nhuận. Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất nền công nghiệp Anh cung cấp ngày càng nhiều lương thực, nguyên liệu cho chính quốc.

– Về chính trị – xã hội:

+ Chính phủ Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ.

+ Thực dân Anh đã thực hiện chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.

+ Anh còn tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị.

– Về văn hóa – giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xưa.

– Hậu quả:

+ Kinh tế giảm sút, bần cùng.

+ Đời sống nhân dân cực khổ.

– Điểm giống cơ bản trong chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX:

+ Đều thực hiện chế độ cai trị trực tiếp, chia để trị (chủ nghĩa thực dân cũ).

+ Ở Việt Nam, thực dân Pháp chia Việt Nam thành 3 xứ: Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì, sáp nhập vào Liên bang Đông Dương.

Đứng đầu là một viên Toàn quyền là người Pháp. Đứng đầu mỗi tỉnh đều có một viên công sứ người Pháp thực hiện chức năng bảo hộ,…

Đây chính là chính sách trực trị, chia để trị nhằm mục đích để chia rẽ đoàn kết dân tộc.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!