Tổng hợp

Thời Lê Thái Tổ nhà vua chia cả nước thành?

Câu hỏi:

Thời Lê Thái Tổ nhà vua chia cả nước thành?

A. 5 đạo

B. 13 đạo thừa tuyên

Bạn đang xem: Thời Lê Thái Tổ nhà vua chia cả nước thành?

C. 10 lộ

D. 5 phủ

Đáp án đúng A.

Thời Lê Thái Tổ nhà vua chia cả nước thành 5 đạo, vua trực tiếp nắm mọi quyền hành kể cả chức tổng chỉ huy quân đội, giúp việc vua có các quan đại thần, ở triều đình có sáu bộ, ngoài ra còn có một số cơ quan chuyên môn.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là A do:

– Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đến khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt, tiến hành xây dựng bộ máy nhà nước mới.

– Chính quyền phong kiến được hoàn thiện dần và đến thời vua Lê Thánh Tông thì hoàn chỉnh nhất. Đứng đầu triều đình là vua. Để tập trung quyền lực vào nhà vua, Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức vụ cao cấp nhất như tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển.

+ Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành kể cả chức tổng chỉ huy quân đội, giúp việc vua có các quan đại thần, Ở triều đình có sáu bộ, ngoài ra còn có một số cơ quan chuyên môn.

Sáu bộ thời vua Lê Thánh Tông là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. Đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư. Các cơ quan chuyên môn có Hàn lâm viện (soạn thảo công văn), Quốc sử viện (viết sử), Ngự sử đài (can gián vua và các triều thần).

+ Ở địa phương thời vua Lê Thái Tổ và Lê Nhân Tông cả nước được chia làm 5 đạo.

+ Dưới đạo là phủ, huyên, xã. Đến thời vua Lê Thánh Tông đổi chia 5 đạo thành 13 thừa tuyên, thay chức An phủ sứ đứng đầu mỗi đạo bằng 3 ti phụ trách ba mặt hoạt động khác nhau ở mỗi đạo thừa tuyên.

+ Dưới đạo thừa tuyên có phủ, châu, huyện, xã.

13 đạo thừa tuyên là: Thanh Hóa, Nghệ An, Thuận Hóa, Thiên Trường, Nam Sách, Quốc Oai, Bắc Giang, An Bang, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Nam và một phủ Trung Đô (Thăng Long).

Quân đội thời Lê sơ được tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”: Khi đất nước có ngoại xâm thì tất cả quân lính đều tại ngũ chiến đấu cùng toàn dân; khi hòa bình thì thay phiên nhau về làm ruộng.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!