Tổng hợp

Thời Lê sơ văn thơ chữ nôm gồm những tác phẩm tiêu biểu nào dưới đây?

Câu hỏi:

Thời Lê sơ văn thơ chữ nôm gồm những tác phẩm tiêu biểu nào dưới đây?

A.Quân trung từ mệnh tập, Quốc âm thi tập.

B.Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập.

Bạn đang xem: Thời Lê sơ văn thơ chữ nôm gồm những tác phẩm tiêu biểu nào dưới đây?

C.Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập, Thập giới cô hồn quốc ngữ.

D.Tất cả các tác phẩm trên.

Đáp án đúng C.

Thời Lê sơ văn thơ chữ nôm gồm những tác phẩm tiêu biểu là Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập, Thập giới cô hồn quốc ngữ, văn học có nội dung yêu nước, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế khôi phục lại nước Đại Việt. Vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có 6 bộ (là Lại, Hộ, lễ, Binh, Hình, Công), đứng đầu mỗi bộ có quan Thượng thư, bên cạnh bộ có Hàn Lâm Viện (công văn), Quốc sử viện (biên soạn lịch sử), Ngự sử đài (kiểm tra).

Tình hình văn hóa, giáo dục thời Lê sơ

– Giáo dục và khoa cử:

+ Nhà Lê rất quan tâm đến giáo dục, đào tạo nhân tài thể hiện ở:

+ Dựng lại Quốc Tử Giám ở Thăng Long; mở trường các lộ; mọi người đều có thể học và đi thi.

+ Tuyển chọn người có tài, có đạo đức để làm thầy giáo

+ Học đạo nho, Nho giáo chiếm địa vị độc tôn.

+ Mở khoa thi để chọn người tài ra làm quan.

+ Đỗ tiến sĩ được vua ban mũ, áo, phẩm tước, vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

+ Cách lấy rộng rãi, cách chọn người công bằng.

– Văn học, khoa học, nghệ thuật

+ Văn học:

Có nội dung yêu nước, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng.

Văn thơ chữ Hán: Nguyễn Trãi có Quân Trung Từ Mệnh Tập; Bình Ngô Đại Cáo.

Lê Thánh Tông với Quỳnh Uyển cửu ca.

Văn thơ chữ Nôm: Quốc Âm thi tập của Nguyễn Trãi.

Hồng Đức Quốc Âm thi tập của Lê Thánh Tông.

+ Khoa học

Sử học: Đại Việt sử kí (10 quyển) của Lê văn Hưu; Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, Lam Sơn thực lục của Ngô Sĩ Liên, Hoàng Triều Quan Chế.

Địa lý: Hồng Đức bản đồ của Lê Thánh Tông; Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi, An Nam hình thăng đồ …..

Y học: Bản thảo thực vật toát yếu của Phan Phu Tiên.

Toán học: Đại Thành toán pháp của Lương Thế Vinh; Lập thành toán pháp của Vũ Hữu

– Nghệ thuật

+ Sân khấu có ca, múa, nhạc, chèo.

+ Lương Thế Vinh soạn bộ Hỉ phường phả lục. Nêu nguyên tắc hát múa.

– Kiến trúc

Cung điện Lam Kinh … phong cách đồ sộ, kỹ thuật điêu luyện.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!