Tổng hợp

Thể chế dân chủ ở Aten của Hy Lạp cổ đại có bước tiến bộ như thế nào?

Câu hỏi: 

Thể chế dân chủ ở Aten của Hy Lạp cổ đại có bước tiến bộ như thế nào?

A. Tạo điều kiện cho vua thực hiện quyền chuyên chế thông qua các Viện nguyên lão

Bạn đang xem: Thể chế dân chủ ở Aten của Hy Lạp cổ đại có bước tiến bộ như thế nào?

B. Tạo điều kiện cho các công dân có quyền tham gia hoặc giám sát đời sống chính trị của đất nước

C. Tạo điều kiện cho chủ nô quyết định mọi công việc

D. Tạo điều kiện cho chủ xưởng quyết định mọi công việc

Đáp án đúng B

Thể chế dân chủ ở Aten của Hy Lạp cổ đại có bước tiến bộ: tạo điều kiện cho các công dân có quyền tham gia hoặc giám sát đời sống chính trị của đất nước, dân chủ Athena là một trong những nền dân chủ đầu tiên được biết đến và có lẽ là nền dân chủ quan trọng nhất trong thời cổ đại

Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng

– Dân chủ Athena phát triển ở thành phố Athena (nước Hy Lạp cổ đại),  bao gồm trung tâm bang/thành phố Athena và vùng phụ cận vùng lãnh thổ Attica khoảng năm 500 TCN. Dân chủ Athena là một trong những nền dân chủ đầu tiên được biết đến và có lẽ là nền dân chủ quan trọng nhất trong thời cổ đại. Những thành phố Hy Lạp khác cũng thiết lập dân chủ nhưng không phải tất cả mà phần lớn noi theo mô hình Athena, nhưng không có nền dân chủ nào mạnh hay ổn định (hay được soạn thảo tốt) như của Athena. Nó vẫn còn là một thử nghiệm độc đáo và hấp dẫn ở nền dân chủ trực tiếp mà ở đó người dân không bầu các đại diện để họ bỏ phiếu nhân danh nhân dân mà là họ bầu các đạo luật về hành pháp và lập pháp bằng chính quyền của họ. Việc tham gia không dành cho tất cả cư dân Attica, nhưng những nhóm cư dân thì được quy định không dính líu đến vấn đề kinh tế và họ đã tham gia với quy mô lớn.

– Biểu hiện: 

+ Hơn 30.000 công dân họp thành Đại hội công dân, bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước.

+ Người ta không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người, làm thành một Hội đồng 500, có vai trò như “quốc hội”, thay mặt dân quyết định công việc trong nhiệm kì 1 năm.

+ Bầu 10 viên chức điều hành công việc (như kiểu một chính phủ) và cũng có nhiệm kì 1 năm. Viên chức có thể tái cử nếu được bầu.

+ Hằng năm, mọi công dân họp một lần ở quảng trường, nơi ai cũng được phát biểu và biểu quyết những việc lớn của quốc gia.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!