Tổng hợp

Thành phố trên 5 triệu dân ở châu Phi là?

Câu hỏi:

Thành phố trên 5 triệu dân ở châu Phi là?

A. Cai-rô và La-gôt

Bạn đang xem: Thành phố trên 5 triệu dân ở châu Phi là?

B. Cai-rô và Ha-ra-rê

C. La-gôt và Ma-pu-tô

D. Cai-rô và Ac-cra

Đáp án đúng A.

Thành phố trên 5 triệu dân ở châu Phi là Cai-rô và La-gôt, tổng dân số Châu Phi có 818 triệu dân (2001) chiếm 13,4% thế giới, hoang mạc hầu như không có người, dân cư thường tập trung trong các ốc đảo, các đô thị có quy mô nhỏ và các đô thị này rất thưa thớt.

Giải thích lý do vì sao chọn A là đúng

Sơ lược lịch sử châu Phi

– Châu Phi có nền văn minh sông Nin rực rỡ.

– Lịch sử:

+ Thế kỉ XVI – XIX: 125 triệu người da đen châu Phi bị đưa sang châu Mĩ làm nô lệ

+ Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX: gần toàn bộ châu Phi bị chiếm làm thuộc địa.

+ Từ những năm 60 của thế kỉ XX: các nước lần lượt dành độc lập.

Dân cư

– Phân bố rất không đều.

– Tập trung đông ở nông thôn và các thành phố lớn.

– Thưa thớt nơi hoang mạc và rừng rậm,…

– Tổng dân số: Châu Phi có 818 triệu dân (2001) chiếm 13,4% thế giới.

– Tỉ lệ gia tăng tự nhiên: Cao nhất thế giới > 2,4 %.

– Tập trung ở các nước khu vực Trung Phi: Ê-ti-ô-pia, Tan-đa-ni-a, Ni-giê-ri-a,…

– Sự phân bố dân cư ở châu Phi:

+ Mật độ dưới 2 người/km2: hoang mạc Xa-ha-ra, hoang mạc Na-mip và hoang mạc Ca-la-ha-ri.

+ Từ 2 đến 20 người/km2: miền núi At-lat, đại bộ phận lãnh thổ châu Phi.

+ Từ 21 đến 50 người/km2: ven vịnh Ghi-nê, lưư vực sông Ni-giê, quanh hồ Vích-to-ri-a.

+ Trên 50 người/km2: vùng ven sông Nin.

– Giải thích sự phân bố dân cư không đều:

+ Hoang mạc hầu như không có người. Dân cư thường tập trung trong các ốc đảo, các đô thị có quy mô nhỏ và các đô thị này rất thưa thớt.

+ Môi trường nhiệt đới có mật độ dân cư trung bình, có nhiều thành phố từ 1 đến 5 triệu dân.

+ Môi trường xích đạo ẩm có mật độ dân cư khá cao, có những thành phố trên 5 triệu dân như: Cai-rô và La-gôt

+ Riêng vùng ven sông Nin có mật độ dân cư cao nhất, vì ở đây có châu thổ phì nhiêu.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!