Tổng hợp

Tháng 1-1868, một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Nhật Bản là?

Câu hỏi:

Tháng 1-1868, một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Nhật Bản là?

A. Nhật Bản giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật.

B. Nhật Bản kí hiệp ước mở cửa cho Anh vào buôn bán.

Bạn đang xem: Tháng 1-1868, một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Nhật Bản là?

C. Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành cuộc duy tân đất nước.

D. Nhật Bản kí hiệp ước mở cửa cho Mĩ vào buôn bán.

Đáp án đúng C.

Tháng 1-1868, một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Nhật Bản là Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành cuộc duy tân đất nước (Duy tân Minh Trị), cuộc duy tân này được thực hiện trên tất cả các mặt về chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục đưa Nhật Bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Bởi những hiệp ước bất bình mà Mạc phủ kí kết với nước ngoài làm cho tầng lớp xã hội phản ứng mạnh mẽ, phong trào đấu tranh chống Sô-gun nổ ra sôi nổi vào những năm 60 của thế kỉ XX đã làm sụp đổ chế độ Mạc phủ.

Tháng 01-1868, Sô-gun bị lật đổ, Thiên hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và thực hiện một loạt cải cách nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu.

Về chính trị, Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, thực hiện bình đẳng ban bố quyền tự do; ban hành Hiến pháp mới (năm 1889), chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

Về kinh tế, Nhật thực hiện thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất; tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn; xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, phục vụ giao thông liên lạc.

Về quân sự, lực lượng quân sự được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây. Chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh. Nhật cũng chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược.

Về giáo dục, Nhật thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kỹ thuật trong chương trình giảng dạy, cử những học sinh giỏi đi du học phương Tây…

Từ đó, nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây, Nhật Bản giàu mạnh, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!