Tổng hợp

Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?

Câu hỏi:

Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?

A. Triều đình khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích canh tác.

Bạn đang xem: Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?

B. Triều đình chăm lo công tác thủy lợi

C. Đất nước ổn định, nông dân có điều kiện sản xuất

D. Triều đình cấm giết hại trâu bò, khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, chăm lo công tác thủy lợi.

Đáp án đúng D.

Nông nghiệp thời Lý phát triển vì triều đình cấm giết giết hại trâu bò, khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, chăm lo công tác thủy lợi, ruộng đất gồm ruộng công làng xã; ruộng phong cấp cho con cháu, người có công; ruộng khai hoang, phát triển nông nghiệp giúp đời sống nhân dân ấm no, đất nước phát triển.

Giải thích vì sao chọn đáp án D là đúng:

Nhà Lý dùng đất công làm nơi thờ phụng, xây đền chùa hoặc phong cấp cho con cháu và người có công.

Nông nghiệp thời kỳ phong kiến nước ta là nền tảng kinh tế chủ yếu.

Vào thời Lý, các vị vua rất quan tâm đến hoạt động nông nghiệp như:

– Ruộng đất gồm ruộng công làng xã; ruộng phong cấp cho con cháu, và người có công; ruộng khai hoang.

– Khuyến khích khai khẩn đất hoang

– Thủy lợi: cho đào kênh, khơi ngòi, đắp đê.

– Ban hành lệnh cấm mổ trộm trâu bò để bảo vệ sức kéo.

– Nhà vua làm lễ tế thần Nông, xong tự cầm cày – lễ Tịch Điền.

=> Điều này làm cho nền nông nghiệp phát triển, mùa màng bội thu.

Bên cạnh đó, xã hội cũng có nhiều sự thay đổi:

– Giai cấp thống trị: vua, quan, địa chủ.

– Giai cấp bị trị: nông dân, thợ thủ công, người buôn bán.

– Tầng lớp nô tỳ: nô tì là tù binh hoặc bị tội nặng, nợ nần hoặc tự bán thân

Địa chủ gồm quan lại, công chúa, hoàng tử được cấp ruộng, và nông dân giàu.

Nông dân: là lực lượng lao động chính, đinh nam nhận ruộng công là nông dân thường; nông dân nghèo nhận ruộng của địa chủ và nộp tô cho địa chủ trở thành nông dân tá điền.

=> Sự phân biệt đẳng cấp sâu sắc hơn, địa chủ nhiều hơn, nông dân tá điền tăng lên.

Ngoài ra, ở thời này, các vấn đề về văn hóa, giáo dục cũng có nhiều sự phát triển.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!