Tổng hợp

Tại sao nhà Tống quyết tâm xâm chiếm Đại Việt?

Bạn đang xem: Tại sao nhà Tống quyết tâm xâm chiếm Đại Việt?

Tại sao nhà Tống quyết tâm xâm chiếm Đại Việt? trong nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giải đáp vấn đề này.

Câu hỏi: 

Tại sao nhà Tống quyết tâm xâm chiếm Đại Việt?

A. Do nhà Lý không chấp nhận tước vương của nhà Tống.

B. Do sự xúi dục của Cham-pa.

C. Do khó khăn về tài chính và sự quấy nhiễu của các tộc người Liêu-Hạ ở biên cương.

D. Do giai đoạn này nhà Tống hùng mạnh.

Đáp án đúng C.

Nhà Tống quyết tâm xâm chiếm Đại Việt do khó khăn về tài chính và sự quấy nhiễu của các tộc người Liêu-Hạ ở biên cương, ngân khố cạn kiệt, nội bộ triều đình mâu thuẫn lẫn nhau, nhân dân đói khổ đứng lên đấu tranh ở nhiều nơi.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C do:

Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống (Trung Quốc) gặp phải những khó khăn chồng chất. Trong nước ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập, nội bộ mâu thuẫn. Nhân dân bị đói khổ, nhiều nơi nổi dậy đấu tranh.

Vùng biên cương phía bắc của nhà Tống thường xuyên bị hai nước Liêu- Hạ quấy nhiễu. Nhà Tống muốn dùng chiến tranh để giải quyết tình trạng khủng hoảng nói trên nên tiến hành xâm lược Đại Việt.

Để đánh chiếm Đại Việt nhà Tống xúi giục vua Cham-pa đánh lên từ phía nam. Còn ở biên giới phía bắc của Đại Việt nhà Tống ngăn cản việc buôn bán, đi lại của nhân dân hai nước, dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người.

Sớm phát hiện được mưu đồ của kẻ thù vua tôi nhà Lý đã chủ động tiến hành các biện pháp chuẩn bị đối phó. Thái úy Lý Thường Kiệt được cử làm người chỉ hủy, tổ chức cuộc kháng chiến.

Lý Thường Kiệt cho quân đội luyện tập và canh phòng suốt ngày đêm. Các tù trưởng được phong chức tước cao được lệnh mộ thêm binh đánh trả các cuộc quấy phá làm thất bại âm mưu dụ dỗ của nhà Tống.

Để ổn định địa phân phía nam, Lý Thánh Tông cùng với Lý Thường Kiệt đem quân đánh bại ý đồ tiến công phối hợp của nhà Tống với Cham-pa.

Tháng 10-1075, Lý Thường Kiệt cùng Tông Đản chỉ huy hơn 10 vạn quân thủy-bộ chi làm hai đạo tấn công vào đất Tống.Quân bộ do các tù trưởng Thân Cảnh Phúc, Tông Đản chỉ huy dân binh miền núi đánh vào châu Ung (Quảng Tây). Lý Thường Kiệt chỉ huy cánh quân đường thủy đổ bộ vào châu Khâm, châu Liêm (Quảng Đông).

Sau 42 ngày chiến đấu quân nhà Lý hạ được thành Ung Châu, tướng Tô Giám nhà Tống phải tự tử. Đạt được mục tiêu, Lý Thường Kiệt chủ động rút quân chuẩn bị phòng tuyến chặn địch ở trong nước. Trận tập kích này đã đánh một đòn phủ đầu, làm hoang mang quân Tống, đẩy chúng vào thế bị động.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!