Tổng hợp

Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé xâm lược Trung Quốc

Câu hỏi: Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé xâm lược Trung Quốc

A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông

C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh

Bạn đang xem: Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé xâm lược Trung Quốc

D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp

Đáp án đúng B.

Có rất nhiều nước cùng xâu xé xâm lược Trung Quốc Vì Trung Quốc đất rộng, người đông, Trung Quốc là một nước rộng lớn, có dân số đứng đầu thế giới, Trong khi thế lực phong kiến đang ngày càng suy yếu thì Trung Quốc thực sự là một thị trường béo bở, là nơi mà các đế quốc có thể khai thác các nguồn tài nguyên mà Trung Quốc có, cùng với đó là lực lượng lao động rồi dào.

Lý giải việc chọn đáp án B là do:

– Trung Quốc là một nước lớn, giàu tài nguyên, có nền văn hóa rực rỡ, nhưng từ nửa sau thế kỉ XIX đã suy yếu vì chế độ phong kiến mục nát

– Từ năm 1840 – 1842, thực dân Anh gây ra cuộc chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc.

– Sau cuộc chiến tranh Trung – Nhật (1894 – 1895) với sự thất bại của nhà Mãn Thanh, các nước đế quốc tăng cường xâm lược Trung Quốc:

– Đức xâm chiếm tỉnh Sơn Đông.

– Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử.

– Pháp thôn tính vùng Vân Nam.

– Nga, Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc.

Sở dĩ Trung Quốc có rất nhiều nước cùng xâu xé xâm lược Trung Quốc:

– Vì Trung Quốc là quốc gia rộng lớn nhưng phân bố chủ yếu về phía Đông, kể cả chính trị, kinh tế, văn hóa… Việc khống chế phía đông được xem như nắm được cả nước. Thêm vào đó, sự phản kháng của dân chúng là không nhỏ do lực lượng rất đông đảo và đồng lòng nhất trí, lại không bị phân rẽ về vấn đề dân tộc, tôn giáo.

– Lực lượng chiếm đóng và khống chế cũng là một vấn đề khá lớn do nếu chiếm toàn bộ thì lực lượng của 1 quốc gia khó mà khống chế hết được. Thêm vào đó là các quốc gia tránh đấu tranh trực tiếp mà cùng bắt tay chia sẻ miếng bánh lớn trên tinh thần tất cả đều được lợi.

– Sau này, khi lợi ích bị mâu thuẫn thì Nhật hất cẳng các nước khác nhằm chiếm trọn Trung Quốc nhưng gặp phải sự phản kháng quyết liệt.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!