Tổng hợp

Tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với chế độ phong kiến Trung Quốc là?

Câu hỏi:

Tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với chế độ phong kiến Trung Quốc là?

A.Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước

B.Nông dân được cải thiện đời sống

Bạn đang xem: Tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với chế độ phong kiến Trung Quốc là?

C.Nông dân yên tâm sản xuất

D.Thúc đẩy sản xuất phát triển

Đáp án đúng D.

Tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với chế độ phong kiến Trung Quốc là thúc đẩy sản xuất phát triển, đây tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với chế độ phong kiến Trung Quốc, hạn chế phong trào đấu tranh của nông dân. 

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

Chế độ quân điền (Quân điền chế) là một thể chế về sở hữu và phân phối đất đai trong lịch sử Trung Quốc từ thời Lục triều đến giữa thời nhà Đường.

Thời nhà Hán, chế độ Tỉnh điền dần đã không còn được sử dụng ở Trung Quốc, mặc dù các nhà cải cách như Vương Mãng đã cố gắng khôi phục nó.

Thay vào đó, chế độ Quân điền được đưa vào áp dụng vào khoảng năm 485, do Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế áp dụng tại một vương quốc không phải người Hán ở Bắc Trung Quốc, trong thời kỳ Nam – Bắc triều.

Thể chế này cuối cùng đã được các triều đình khác chấp nhận và tiếp tục sử dụng nó qua các triều đại Tùy – Đường.

Nội dung, ý nghĩa của chế độ quân điền

– Nội dung:

+ Nhà nước đem ruộng đất do mình trực tiếp cai quản, quản lí chia cho nông dân cày cấy.

+ Các quan lại tùy theo chức vụ cao thấp, được cấp ruộng đất làm bổng lộc

+ Ruộng trồng lúa, người làm thuê đến 60 tuổi phải trả lại cho nhà nước, ruộng trồng dâu được cha chuyền con nối.

– Ý nghĩa :

+ Nông dân yên tâm sản xuất.

+ Thực hiện nghĩa vụ cho nhà nước.

+ Hạn chế phong trào đấu tranh của nông dân.

Thực hiện chính sách quân điền kết hợp với nông dân thực hiện nghĩa vụ tô, dung, điệu đối với nhà nước. Đồng thời áp dụng những kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất như chọn giống, định thời vụ nên sản lượng tăng nhiều hơn trước từ đó húc đẩy sản xuất phát triển là tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với chế độ phong kiến Trung Quốc.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!