Tổng hợp

Sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất thay đổi chủ yếu theo?

Câu hỏi:

Sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất thay đổi chủ yếu theo?

A. Vĩ độ và độ cao địa hình

B. Vị trí gần hay xa đại dương

C. Độ cao và hướng sườn của địa hình

D. Các dạng địa hình (đồi núi, cao nguyên,… )

Đáp án đúng A.

Sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất thay đổi chủ yếu theo vĩ độ và độ cao địa hình bởi thực vật phụ thuộc nhiều vào khí hậu (chủ yếu là chế độ nhiệt, ẩm), chế độ nhiệt ẩm lại thay đổi theo vĩ độ, do đó các thảm thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Toàn bộ các loài thực vật khác nhau cùng sinh sống trên cùng một vùng rộng lớn gọi là thảm thực vật.

– Sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất phụ thuộc khí hậu (nhiệt, ẩm…); mà nhiệt, ẩm thay đổi theo vĩ độ và độ cao nên các thảm thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ và độ cao địa hình.

+ Sự thay đổi của nhiệt theo vĩ độ và độ cao: nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ xích đạo đến cực, biên độ nhiệt tăng từ xích đạo đến cực; cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0.6oC

+ Sự thay đổi của độ ẩm theo vĩ độ và độ cao: xích đạo mưa nhiều, chí tuyến mưa ít, ôn đới mưa nhiều, gần cực mưa ít, càng lên cao mua càng nhiều.

1/ Sự phân bố sinh vật theo vĩ độ:

– Đới lạnh

Khí hậu: Cận cực lục địa ⟶ Kiểu thảm thực vật: Đài nguyên (rêu, địa y) 

– Đới ôn hòa

+ Khí hậu: Ôn đới lục địa (lạnh) ⟶ Kiểu thảm thực vật: Rừng lá kim 

+ Khí hậu: Ôn đới hải dương ⟶ Kiểu thảm thực vật: Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp

+ Khí hậu: Ôn đới lục địa (nửa khô hạn) ⟶ Kiểu thảm thực vật: Thảo nguyên 

+ Khí hậu: Cận nhiệt gió mùa ⟶ Kiểu thảm thực vật: Rừng cận nhiệt ẩm 

+ Khí hậu: Cận nhiệt địa trung hải ⟶ Kiểu thảm thực vật: Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt 

+ Khí hậu: Cận nhiệt lục địa ⟶ Kiểu thảm thực vật: Hoang mạc và bán hoang mạc

Đới nóng

+ Khí hậu: Nhiệt đới lục địa ⟶ Kiểu thảm thực vật: Xavan

+ Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa ⟶ Kiểu thảm thực vật: Rừng nhiệt đới ẩm 

+ Khí hậu: Xích đạo ⟶ Kiểu thảm thực vật: Rừng xích đạo

2/ Sự phân bố thảm thực vật theo độ cao

Ở vùng núi, càng lên cao nhiệt độ và áp suất không khí càng giảm, còn độ ẩm không khí lại tăng lên đến một độ cao nào đó mới giảm. Chính sự khác nhau về nhiệt và ẩm này tạo nên sự thay đổi của thực vật.

Ví dụ: Ở sườn Tây dãy Cap-ca, ở độ cao:

0-500m: kiểu thảm thực vật: rừng lá rộng cận nhiệt

500-1200m: kiểu thảm thực vật: rừng hỗn hợp

1200-1600m: kiểu thảm thực vật: rừng lá kim

1600-2000m: kiểu thảm thực vật: đồng cỏ núi

2000-2800m: kiểu thảm thực vật: địa y và cây bụi.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!