Tổng hợp

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

Câu hỏi:

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

A.Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1967

B.Thành lập tổ chức liên minh vì tiến bộ năm 1961

Bạn đang xem: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

C.Kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác (Hiệp ước Bali) tháng 2 – 1976

D.Kí bản Hiến chương ASEAN năm 2007

Đáp án đúng C.

Sự kiện đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN là Kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác (Hiệp ước Bali) tháng 2 – 1976, Hiệp ước xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước, quy định về một ASEAN liên kết và hợp tác chặt chẽ hơn đối với các vấn đề quốc tế cùng quan tâm

Giải thích việc chọn đáp án đúng là C do:

– Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á bước vào thời kì phát triển kinh tế và văn hóa, đòi hỏi phải tăng cường hợp tác giữa các nước.

– Các nước Đông Nam Á muốn hạn chế ảnh hưởng và sự can thiệp của các nước lớn ngoài khu vực.

– Xu thế khu vực hóa mở rộng, cách mạng khoa học- kỹ thuật diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là sự thành công của Khối thị trường chung châu Âu.

– Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan).

– Trong giai đoạn đầu (1967 – 1975) ASEAN là một tổ chức non trẻ, sự hợp tác trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế.

Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2-1976, với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali).

– Nội dung của Hiệp ước Bali (2/1976):

Hiệp ước Bali (2-1976) xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước:

+ Hiệp ước Bali quy định về một ASEAN liên kết và hợp tác chặt chẽ hơn đối với các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, thúc đẩy hơn nữa tiếng nói chung của ASEAN tại các diễn đàn quốc tế liên quan.

+ Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau;

+ Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

+ Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

+ Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!