Tổng hợp

Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cuba?

Câu hỏi: 

Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cuba?

A. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa 26/7/1953

B. Cuộc đổ bộ của tàu “Gran-ma” lên đất Cu-ba 1956

Bạn đang xem: Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cuba?

C. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công 1958

D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na 1/1/1959

Đáp án đúng A.

Sự kiện mở đầu cho cách mạng Cuba là cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa 26/7/1953 của 135 thanh niên yêu nước do Phiđen Cátxtơrô lãnh đạo, cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, các dân tộc Mỹ La tinh trở thành địa bàn bành trướng đầu tiên của chủ nghĩa tư bản Mỹ trong bước chuyển thành chủ nghĩa đế quốc. Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, phong trào đấu tranh cách mạng của các dân tộc Mỹ La tinh bước vào thời kỳ mới. Mặc dù dấy lên được nhiều cao trào đấu tranh, nhưng cuộc cách mạng ở toàn khu vực lâm vào tình thế khủng hoảng nặng nề về đường lối chiến lược, trong đó Cuba là trường hợp điển hình.

Cả con đường cải lương của giai cấp tư sản và con đường bạo lực “tả khuynh” của các lực lượng cộng sản đều không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ lịch sử của cách mạng Cuba ngày ấy. Hàng loạt các phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân, sinh viên, thanh niên, trí thức, nông dân và các tầng lớp xã hội khác đều hoặc là bị phá sản, hoặc là bị chính quyền độc tài thân Mỹ dìm trong bể máu.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo của quốc gia dân tộc, đầu năm 1953 xuất hiện một lực lượng cách mạng lấy tên là Phong trào Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hô-xê Mác-ti do Phi-đen Cax-trô đứng đầu. Là một trí thức trẻ mới gần 30 tuổi nhưng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc của Anh hùng Mác-ti, Phi-đen đã tập hợp trong Phong trào hơn một nghìn thành viên, chủ yếu là thanh niên thuộc các tầng lớp bình dân (công nhân, nông dân, người làm công, trí thức…), bí mật chuẩn bị cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài.

Ngày 26 – 7 – 1953, 135 chiến sĩ được lựa chọn cẩn mật trong số hơn một nghìn thành viên của Phong trào đã tổ chức cuộc tấn công Pháo đài Môncađa. Nằm ở tỉnh Ori-ên-tê miền đông của đất nước cách Thủ đô la Ha-ba-na hơn 1000 km, Môn-ca-đa là bản doanh lớn thứ hai trên phạm vi cả nước, được chiếm giữ bởi hơn 2 nghìn binh lính Quân đội của chính quyền Ba-tix-ta.

Theo kế hoạch của Phi-đen, sau khi chiếm được Môn-ca-đa, các lực lượng cách mạng sẽ tiến công một số căn cứ quân sự khác như Doanh trại Công an, Doanh trại Cảnh sát Biển, Doanh trại Hải quân; sau đó, phát động nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh cách mạng; hoặc kéo lên vùng rừng núi miền đông triển khai chiến tranh du kích nếu tình thế bắt phải hành động như vậy.

Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba, vì:

– Cuộc đấu tranh tuy không giành thắng lợi nhưng tiếng súng Môn-ca-đa đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đảo Cu-ba.

– Khẳng định một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới, trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và kiên cường nhất định sẽ làm nên thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài của nhân dân Cu-ba.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!