Tổng hợp

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế giai cấp ở châu Âu như thế nào?

Câu hỏi:

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế giai cấp ở châu Âu như thế nào?

A. Hình thành hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản.

Bạn đang xem: Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế giai cấp ở châu Âu như thế nào?

B. Giữ nguyên hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và công nhân.

C. Cải cách hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và nông nô.

D. Hình thành hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp thương nhân và thợ thủ công.

Đáp án đúng A.

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế giai cấp ở châu Âu: hình thành hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, những chủ xưởng, chủ điền điền và thương nhân giàu có trở thành giai cấp tư sản, hững nông nô bị tước đoạt ruộng đất, làm trong các xí nghiệp tư sản trở thành giai cấp vô sản.

Giải thích lý do vì sao chọn A là đáp án đúng

Những cuộc phát kiến lớn về địa lí

– Nguyên nhân:

+ Do sản xuất phát triển cần nguyên liệu thị trường.

+ Con đường sang phương Đông bị người Ảrập chiếm.

+ Những tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: la bàn, kĩ thuật đóng tàu… là điều kiện để thực hiện

– Kết quả:

+ Tìm ra những con đường nối liền các Châu lục.

+ Đem lại món lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản.

+ Đặt cơ sở mở rộng thị trường.

– Ý nghĩa:

+ Là cuộc cách mạng giao thông và tri thức

+ Tạo nên quá trình tích luỹ tư bản cho tư sản Châu Âu.

Sự ra đời của giai cấp tư sản

– Quý tộc và thương nhân trở nên giàu có nhờ cướp bóc tài nguyên, của cải

– Mở rộng kinh doanh, lập đồn điền => Bóc lột lao động làm thuê. Họ ra sức mở rộng, kinh doanh, lập các xưởng sản xuất với quy mô lớn, các công ty thương mại và những đồn điền rộng lớn.

=> Những chủ xưởng, chủ điền điền và thương nhân giàu có trở thành giai cấp tư sản: có vốn + nhân công

Sự ra đời của giai cấp vô sản

– Những nông nô bị tước đoạt ruộng đất, làm trong các xí nghiệp tư sản

=> Tư sản bóc lột vô sản. Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa ra đời.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!