Tổng hợp

Sau khi lật đổ chính quyền của Hai Bà Trưng, chính quyền phương Bắc cử quan lại cai trị tới cấp nào?

Câu hỏi:

Sau khi lật đổ chính quyền của Hai Bà Trưng, chính quyền phương Bắc cử quan lại cai trị tới cấp nào?

A. Cấp tỉnh

B. Cấp huyện

Bạn đang xem: Sau khi lật đổ chính quyền của Hai Bà Trưng, chính quyền phương Bắc cử quan lại cai trị tới cấp nào?

C. Cấp xã

D. Cấp thôn

Đáp án đúng B.

Sau khi lật đổ chính quyền của Hai Bà Trưng, chính quyền phương Bắc cử quan lại cai trị tới cấp cấp huyện từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 chính quyền đô hộ cử quan lại cai trị đến cấp huyện áp dụng hình thức trực trị.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là B do:

Nét chính về chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và những chuyển biến trong kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam.

– Chế độ cai trị: Tổ chức bộ máy cai trị

+ Nhà Triệu chia thành 2 quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt.

+ Nhà Hán chia làm 3 quận, sáp nhập vào bộ Giao Chỉ cùng với một số quận của Trung Quốc.

+ Nhà Tùy, Đường chia làm nhiều châu. Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, chính quyền đô hộ cử quan lại cai trị đến cấp huyện (áp dụng hình thức trực trị).

+ Các triều đại phong kiến phương Bắc từ nhà Triệu, Hán, Tùy, Đường đều chia nước ta thành các quận, huyện cử quan lại cai trị đến cấp huyện.

+ Mục đích của phong kiến phương Bắc là sáp nhập đất nước Âu Lạc cũ vào bản đồ Trung Quốc.

– Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa

+ Chính sách bóc lột về kinh tế: Thực hiện chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề; Nắm độc quyền muối và sắt; quan lại đô hộ bạo ngược tham ô ra sức bóc lột dân chúng để làm giàu.  

– Chính sách đồng hóa về văn hóa:

+ Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ nho, Nho giáo chỉ có ảnh hưởng đến một số vùng trung tâm châu, quận.

+ Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán.

+ Đưa người Hán vào sinh sống cùng người Việt.

Chính quyền đô hộ còn áp dụng luật pháp hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

Những chuyển biến về kinh tế, văn hoá và xã hội

Về kinh tế:Trong nông nghiệp:

– Công cụ sắt được sử dụng phổ biến.

– Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh.

– Thủy lợi được mở mang.

Thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển biến đáng kể.

– Nghề cũ phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng bạc làm đồ trang sức.

– Một số nghề mới xuất hiện như làm giấy, làm thủy tinh.

– Đường giao thông thủy bộ giữa các quận, vùng hình thành. 

Năng suất lúa tăng hơn trước.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!