Tổng hợp

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là?

Câu hỏi:

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là?

A. có tính tập trung cao độ

B. chỉ tập trung vào một thời gian nhất định

Bạn đang xem: Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là?

C. cần nhiều lao động

D. phụ thuộc vào tự nhiên

Đáp án đúng A.

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là có tính tập trung cao độ, ít chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, các giai đoạn có thể tiến hành đồng thời, có thể tách xa nhau về mặt không gian.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Công nghiệp là ngành sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn cho xã hội, có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Công nghiệp không những cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế, mà còn tạo ra các sản phẩm tiêu dùng có giá trị, góp phần phát triển nền kinh tế và nâng cao trình độ văn minh của toàn xã hội.

Công nghiệp có các đặc điểm sau đây:

Thứ nhất: Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn

– Giai đoạn 1: Tác động vào đối tượng lao động nguyên liệu.

– Giai đoạn 2: Chế biến nguyên liệu tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng.

– Cả hai giai đoạn đều sử dụng máy móc.

Thứ hai: Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ

Đòi hỏi nhiều kĩ thuật và lao động trên một diện tích nhất định để tạo ra khối lượng sản phẩm.

Thứ ba: Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

– Công nghiệp nặng (nhóm A) sản phẩm phục vụ cho sản xuất

– Công nghiệp nhẹ (nhóm B) sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và đời sống của con người.

=> Điểm khác nhau giữa nông nghiệp và công nghiệp:

Nội dung Nông nghiệp Công nghiệp
Đối tượng lao động

 

– Cây trồng, vật nuôi

 

– Khoáng sản, tư liệu sản xuất.

 

Đặc điểm sản xuất – Phân tán theo không gian; chịu ảnh hưởng sâu sắc của điều kiện tự nhiên; các giai đoạn phải theo trình tự bắt buộc. – Tập trung cao độ; ít chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên; các giai đoạn có thể tiến hành đồng thời, có thể tách xa nhau về mặt không gian.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!