Tổng hợp

Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là?

Câu hỏi:

Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là?

A.Anh

B.Mĩ

Bạn đang xem: Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là?

C.Pháp

D.Nhật Bản

Đáp án đúng B.

Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là Mĩ, diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX, Mĩ là nước đi đầu về khoa học kĩ thuật và công nghệ trên thế giới và thu được nhiều thành tựu kì diệu.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là B do:

– Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ

+ Do đòi hỏi của cuộc sống và của sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

+ Sự bùng nổ dân số, sự vơi cạn tài nguyên thiên nhiên, do nhu cầu của chiến tranh…

+ Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật lần thứ nhất là tiền đề thúc đẩy cách mạng khoa học – kỹ thuật lần II và cách mạng công nghệ bùng nổ.

– Đặc điểm cuộc cách mạng khoa học- công nghệ

+ Khoa học – kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

+ Khoa học gắn liền với kỹ thuật, đi trước mở đường cho kỹ thuật. Đến lượt mình, kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất.

+ Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất, là nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.

– Hai giai đoạn cách mạng khoa học- kĩ thuật:

+ Giai đoạn 1: Từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

+ Giai đoạn 2: Từ sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 đến nay. Cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học-  kĩ thuật nên giai đoạn này còn được gọi là cách mạng khoa học- công nghệ.

– Mĩ khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại, đi đầu về khoa học kĩ thuật và công nghệ trên thế giới và thu được nhiều thành tựu kì diệu:

+ Sáng chế các công cụ sản xuất mới (máy tính, máy tự động và hệ thống máy tự động);

+ Các nguồn năng lượng mới;

+ Những vật liệu tổng hợp mới;

+ “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp;

+ Cách mạng trong giao thông và thông tin liên lạc;

+ Đi đầu trong công cuộc chinh phục vũ trụ;

+ Sản xuất vũ khí hiện đại.

Nền kinh tế Mĩ không ngừng tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân có nhiều thay đổi.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!