Tổng hợp

Quan hệ sản xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa giai cấp nào với giai cấp nào?

Câu hỏi:

Quan hệ sản xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa giai cấp nào với giai cấp nào?

A. Quý tộc và nông dân công xã

B. Quý tộc và nô lệ

Bạn đang xem: Quan hệ sản xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa giai cấp nào với giai cấp nào?

C. Địa chủ với nông dân tự canh

D. Địa chủ với nông dân lĩnh canh

Đáp án đúng D.

Quan hệ sản xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa giai cấp địa chủ với nông dân lĩnh canh, quan lại và những nông dân giàu thành phần này có nhiều ruộng đất và có quyền lực để trở thành địa chủ.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D do:

– Xã hội phong kiến Trung Quốc bao gồm 2 giai cấp chính. Thứ nhất đó chính là địa chủ và thứ hai chính là nông dân, lĩnh canh.

+ Quan lại và những nông dân giàu: Thành phần này có nhiều ruộng đất và có quyền lực để trở thành địa chủ.

+ Nông dân bị mất ruộng đất: Họ đành phải nhận ruộng đất của địa chủ cày cấy. Và được gọi là nông dân lĩnh canh.

– Đây là hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến Trung Quốc, Hai giai cấp này thường xuyên xảy ra sự đối lập với nhau. Đó là nguyên do đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra dưới thời kỳ này. Sau đó vào thế kỉ 19 – 20 tầng lớp mới là tiểu tư sản ra đời. Tầng lớp này đã ảnh hưởng rất nhiều đến xã hội phong kiến Trung Quốc sau này.

– Địa chủ ở xã hội phong kiến Trung Quốc đều nắm ruộng đất trong tay. Họ giao ruộng đất đó cho nông dân cày rồi thu địa tô.

– Nông dân lĩnh canh ở phương Đông khi nhận ruộng của địa chủ, lãnh chúa phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ. Phần hoa lợi này còn được gọi là địa tô.

Địa chủ có cuộc sống xa hoa, đầy đủ, có quyền lực tối cao, về ruộng đất. Họ đứng đầu cơ quan pháp luật, thống trị về mặt tinh thần. Nông dân là lực lượng lao động chính nhưng phải sống phụ thuộc. Họ vô cùng khổ cực và đói nghèo.

– Trong xã hội phong kiến, giai cấp địa chủ phong kiến là giai cấp thống trị. Chúng thiết lập bộ máy nhà nước do vua đứng đầu để bóc lột và đàn áp tàn bạo giai cấp khác. Thể chế nhà nước hay còn được gọi với tên khác là là chế độ quân chủ. Hầu hết các nước phong kiến đều theo chế độ quân chủ, trong đó Việt Nam chúng ta cũng không ngoại trừ.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!