Tổng hợp

Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần- Hán là?

Câu hỏi:

Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần- Hán là?

A.Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã

B.Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân tự canh

Bạn đang xem: Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần- Hán là?

C.Quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô

D.Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh

Đáp án đúng D.

Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần- Hán là quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh, quan lại là người có nhiều ruộng đất tư trở thành địa chủ, một bộ phận giàu có trở thành giai cấp bóc lột; một số khác vẫn giữ được ruộng đất để cày cấy trở thành nông dân tự canh.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là D do:

Thời cổ đại, trên lưu vực sông Hoàng Hà, Trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc. Giữa các nước này thường xuyên xảy ra các cuộc chiến tranh nhằm xâu xé và thôn tính lẫn nhau, làm thành cục diện Xuân Thu – Chiến Quốc.

Đến thế kỉ IV TCN, Tần trở thành nước có tiềm lực kinh tế – quân sự mạnh hơn cả. Dựa vào ưu thế đó, nhà Tần đã lần lượt tiêu diệt các đối thủ, chấm dứt tình trạng chia cắt lãnh thổ.

Sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc

– Năm 221 TCN, Tần thống nhất Trung Quốc.

– Các giai cấp mới được hình thành.

+ Quan lại là người có nhiều ruộng đất tư trở thành địa chủ.

+ Nông dân: bị phân hoá.

Một bộ phận giàu có trở thành giai cấp bóc lột; một số khác vẫn giữ được ruộng đất để cày cấy trở thành nông dân tự canh.

Số còn lại là những người rất nghèo, không có ruộng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy – gọi là nông dân lĩnh canh. Họ nhận ruộng và nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là tô ruộng đất.

Quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ đã thay thế cho quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh.

Xã hội Trung Quốc thời Tần – Hán

– Thời Tần:

+ Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành.

+ Tần Thuỷ Hoàng đã thi hành một loạt chính sách như chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại đến cai trị, ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước, gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ về phía bắc và phía nam…

– Thời Hán: 

+ Các vua thời nhà Hán đã xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần, giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khẩn hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp.

Nhờ thế kinh tế phát triển, trật tự xã hội ổn định, thế nước đã vững vàng. Nhà Hán còn tiến hành nhiều cuộc chiến tranh, xâm lấn bán đảo Triều Tiên, thôn tính các nước phương Nam.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!