Tổng hợp

Phần chủ yếu của một thị quốc là?

Câu hỏi: Phần chủ yếu của một thị quốc là?

A. Một pháo đài cổ kiên cố, xung quanh là vùng dân cư

B. Thành thị với một vùng đất đai trồng trọt xung quanh

C. Các xưởng thủy công

Bạn đang xem: Phần chủ yếu của một thị quốc là?

D. Các lãnh địa

Đáp án đúng B.

Phần chủ yếu của một thị quốc là thành thị với một vùng đất đai trồng trọt xung quanh, Phần chủ yếu của một thị quốc ( thành thị quốc gia) ở vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại là có phố xá, lâu đài, đến thờ, sân vận động, nhà hát và quan trọng hơn cả là có bến cảng.

Lý giải việc chọn đáp án B là do:

– Ở Địa Trung Hải, mỗi vùng, mỗi mỏm bán đảo là giang sơn của một bộ lạc. Khi xã hội có giai cấp hình thành thì đây cũng là một nước. Nước nhỏ, nghề buôn bán phát triển nên cư dân sống tập trung chủ yếu ở thành thị được gọi là các thị quốc.

– Phần chủ yếu của một nước là thành thị với một vùng đất đai trồng trọt ở xung quanh. Thành thị có phố xá, lâu đài, đền thờ, sân vận động, nhà hát và quan trọng hơn cả là có bến cảng.

– Đối với tổ chức của thị quốc:

+ Thành thị có phố xá, lâu đài, đền thờ, sân vận động, nhà hát và quan trọng hơn cả là có bến cảng. Do đó, người ta còn gọi nước đó là thị quốc (thành thị là quốc gia).

+ Phần chủ yếu của một nước là thành thị với một vùng đất đai trồng trọt ở xung quanh.

+ Do nước nhỏ, nghề buôn phát triển nên dân cư sống tập trung ở thành thị.

– Hoạt động kinh tế trong thị quốc:

+ Các thị quốc luôn giữ quan hệ buôn bán với nhau và với các vùng xa.

+ Người ta bàn và quyết định nên buôn bán với nước nào và loại hàng gì, dùng ngân quỹ vào việc gì, nên trợ cấp cho dân nghèo bao nhiêu, có biện pháp gì để duy trì thế chế dân chủ và đặc biệt là có chấp nhận với nhau và với các vùng xa.

+ Thị quốc cổ đại là đô thị buôn bán làm nghề thủ công và sinh hoạt dân chủ, mỗi thành thị là một nước riêng.

+ Hơn 300.000 nô lệ lao động phục dịch và không có quyền gì cả là tài sản riêng của mỗi chủ nôi.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!