Tổng hợp

Ở các nước đang phát triển châu Á trong đó có Việt Nam phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì

Câu hỏi: Ở các nước đang phát triển châu Á trong đó có Việt Nam phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì

A. Đạt được hiệu quả kinh tế – xã hội cao

B. Có nguồn lao động dồi dào, trình độ cao

C. Có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống

Bạn đang xem: Ở các nước đang phát triển châu Á trong đó có Việt Nam phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì

D. Có nguồn tài nguyên khoang sản phong phú

Đáp án đúng A.

Ở các nước đang phát triển châu Á trong đó có Việt Nam phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì Đạt được hiệu quả kinh tế – xã hội cao.

Lý giải việc chọn đáp án A là do:

Các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ

– Điểm công nghiệp là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó có một, hai hoặc ba xí nghiệp phân bố ở nơi có nguồn nguyên liệu, nhiên liệu với chức năng khai thác hay sơ chế nguyên liệu hoặc ở những điểm dân cư nằm trong vùng nguyên liệu nông lâm, thủy sản đồng nhất với một điểm dân cư.

– Khu công nghiệp tập trung là khu vực đất đai có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

– Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi.

– Vùng công nghiệp là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

– Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất, lao động.

– Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Các nước đang phát triển châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung, vì:

– Các nước này đang trong giai đoạn tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

– Các khu công nghiệp tập trung được hình thành nhằm thu hút vốn đầu tư, công nghệ và kinh nghiệm quản lí của các nước phát triển. Ngoài ra còn góp phần tạo nhiều việc làm cho người lao động và công nghiệp hướng ra xuất khẩu.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!