Tổng hợp

Nước ngọt trên trái đất gồm có?

Câu hỏi:

Nước ngọt trên trái đất gồm có?

A.Nước ngầm, nước biển, nước sông và băng

B.Nước mặt, nước biển, nước ngầm và băng

Bạn đang xem: Nước ngọt trên trái đất gồm có?

C.Nước ngầm, nước ao hồ, sông suối và băng

D.Nước mặt, nước khác, nước ngầm và băng

Đáp án đúng D.

Nước ngọt trên trái đất gồm có nước mặt, nước khác, nước ngầm và băng, nước trên Trái Đất không chỉ có ở đại dương, nước có ở khắp nơi tạo thành một lớp bao quanh Trái Đất, chu kỳ tuần hoàn của nước là dòng chuyển động liên tục của nước và không có điểm bắt đầu, tuy nhiên chúng ta có thể bắt đầu từ sông hồ và đại dương.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

– Trên bề mặt Trái Đất đại dương chiếm 3/4 diện tích, trong đó lục địa chỉ chiếm 1/4 diện tích.

Nước trên Trái Đất không chỉ có ở đại dương, nước có ở khắp nơi tạo thành một lớp bao quanh Trái Đất.

– Lớp nước bao phủ trên Trái Đất được gọi là thủy quyển, bao gồm: Nước trong các biển, các đại dương; nước trên lục địa (sông, hồ, băng, tuyết, nước ngầm,…)và hơi nước trong khí quyển.

– Vòng tuần hoàn nước lớn

+ Chu kỳ tuần hoàn của nước là dòng chuyển động liên tục của nước và không có điểm bắt đầu, tuy nhiên chúng ta có thể bắt đầu từ sông hồ và đại dương.

+  Mặt Trời làm nóng bề mặt trái đất làm cho nước bốc hơi. Hơi nước bốc lên tầng khí quyển, gặp nơi có nhiệt độ thấp hơn hơi nước ngưng tụ thành những đám mây.

+ Những dòng không khí di chuyển những đám mây khắp toàn cầu, những phân tử mây va chạm vào nhau, kết hợp với nhau, gia tăng kích cỡ và rơi xuống thành mưa.

+ Mưa xuống, nước được giữ lại ở sông hồ hay nước ngầm, các vùng nước đóng băng,… Từ đó nước tiếp tục di chuyển theo vòng tuần hoàn của nó.

– Nước ngầm là nước nằm dưới bề mặt đất do mưa, băng tuyết tan và sông hồ thấm vào mặt đất mà thành. Nước ngầm còn là nguồn cung cấp nước cho sông và hồ.

– Nước ngầm chiếm khoảng 30% tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất. Nước ngầm phân bố khắm nơi, là nguồn nước ngọt quan trọng cho thế giới. Sử dụng nguồn nước ngầm theo hướng phát triển bền vững đang là vấn đề cần quan tâm của nhân loại.

– Trên Trái Đất 99% băng hà phân bố ở các vùng cực, trong đó Nam Cực chiếm 90% diện tích băng trên thế giới.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!