Tổng hợp

Nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á là?

Câu hỏi:

Nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á là?

A. Thái Lan

B. Việt Nam

Bạn đang xem: Nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á là?

C. Ma-lai-xi-a

D. In-đô-nê-xi-a

Đáp án đúng D.

In-đô-nê-xi-a là nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan và Việt Nam đã trở thành những nước đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo (Mục IV, SGK/103 địa lí 11 cơ bản).

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Đông Nam Á có nền nông nghiệp nhiệt đới, giữ vị trí quan trọng trong việc nuôi sống hơn nửa tỉ dân ở khu vực này. Các ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Á là: trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản.

Về trồng lúa nước:

Lúa nước là cây lương thực truyền thống và quan trọng của khu vực. Sản lượng lúa của các nước trong khu vực không ngừng tăng, từ 103 triệu tấn năm 1985, đã đặt tới 161 triệu tấn năm 2004, đứng đầu là In-đô-nê-xi-a (53,1 triệu tấn). Thái Lan và Việt Nam đã trở thành những nước đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo.

Các nước Đông Nam Á đã cơ bản giải quyết được nhu cầu lương thực – vấn đề nan giải của nhiều quốc gia đang phát triển.

Về trồng cây công nghiệp:

Cao su được trồng nhiều ở Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Việt Nam. Cà phê và hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở Việt Na, sau đó là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái Lan. Ngoài ra, Đông Nam Á còn là nơi cung cấp cho thế giới các sản phẩm từ nhiều loại cây lấy dầu, cây lấy sợi. Sản phẩm từ cây công nghiệp chủ yếu để xuất khẩu thu ngoại tệ. Cây ăn quả được trồng ở hầu hết các nước trong khu vực.

Về chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản:

Chăn nuôi gia súc ở Đông Nam Á vẫn chưa trở thành ngành chính, mặc dù số lượng gia súc khá lớn. Trâu, bò được nuôi nhiều ở Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Thái lan và Việt Nam. Lợn được nuôi nhiều ở Việt Nam, Phi-lip-pin, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a.

Đông Nam Á cùng là khu vực nuôi nhiều gia cầm. Có lợi thế về ông, biển nên đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản là ngành kinh tế truyền thống và đang phát triển ở Đông Nam Á.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!