Tổng hợp

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?

Câu hỏi: 

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?

A. Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân

B. Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn

Bạn đang xem: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?

C. Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn

D. Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do

Đáp án đúng D.

Nội dung phản ánh không đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930 -1931 ở Việt Nam là mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc kỉ nguyên độc lập, tự do, đây là ý nghĩa của thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế – xã hội, phong trào cách mạng lên cao

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nông trong cả nước.

Tháng 2 → 4-1930 nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân nổ ra. Mục tiêu: Đòi cải thiện đời sống, công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm;nông dân đòi giảm sưu thuế. Do Đảng lãnh đạo, có khẩu hiệu chính trị, có cờ Đảng.

Nhân ngày Quốc tế lao động 1/5, cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh, đây là bước ngoặt của phong trào cách mạng. Lần đầu tiên công nhân VN biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế lao động, đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước, thể hiện tình đoàn kết cách mạng với nhân dân lao động thế giới

Tháng 6 đến tháng 8/1930 cuộc đấu tranh của công nhân trên cả nước.

Tháng 9/1930 phong trào dâng cao ở Nghệ An và Hà Tĩnh:

+ Nông dân biểu tình có vũ trang tự vệ với hàng nghìn người kéo đến huyện lị, tỉnh lị đòi giảm thuế ở các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu, Anh Sơn (Nghệ An), Kỳ Anh (Hà Tĩnh),…

+ Được công nhân Vinh – Bến Thủy hưởng ứng.

– Ngày 12/ 9/1930 biểu tình của 8000 nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An):

Với khẩu hiệu: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”. Đến gần Vinh, con số lên tới 3 vạn người, xếp hàng dài 4 km. Pháp đàn áp dã man: cho máy bay ném bom làm chết 217 người, bị thương 126 người.

Chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều huyện, xã.

Nhiều cấp ủy Đảng ở thôn xã lãnh đạo nhân dân tự quản lý đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương, làm chức năng của chính quyền, gọi là Xô viết.

=> Ý nghĩa lịch sử

– Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương.

– Khối liên minh công nông hình thành.

– Là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

– Được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

– Quốc tế Cộng sản công nhận: Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

Như vậy, Nội dung phản ánh không đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930 -1931 ở Việt Nam là mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc kỉ nguyên độc lập, tự do. Đây là ý nghĩa của thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!