Tổng hợp

Nội dung của bản vẽ lắp là gì?

Câu hỏi:  Nội dung của bản vẽ lắp là gì?

A. Hình biểu diễn.

B. Kích thước và bảng kê.

C. Khung tên.

Bạn đang xem: Nội dung của bản vẽ lắp là gì?

D. Tất cả các đáp án trên.

Đáp án đúng D.

Nội dung của bản vẽ lắp là hình biểu diễn, kích thuóc và bảng kê, khung tên, bảng vẽ lắp là tài liệu kỹ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm.

Giải thích lý do lựa chọn đáp án D:

– Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết máy của sản phẩm, cụ thể:

+ Hình biểu diễn:

Gồm hình chiếu và hình cắt diễn tả hình dạng, kết cấu và vị trí các chi tiết máy của bộ vòng đai.

+ Bảng kê:

Gồm số thứ tự, tên gọi chi tiết, số lượng và vật liệu.

+ Kích thước:

Gồm kích thước chung của sản phẩm, kích thước lắp của các chi tiết.

+ Khung tên:

Tên sản phẩm, tỉ lệ, ký hiệu bản vẽ và cơ sở thiết kế.

– Cách đọc bản vẽ lắp: Đọc bản vẽ lắp là thông qua các nội dung của bản vẽ lắp để biết được hình dạng. Kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm. Khi đọc thường theo một trình tự nhất định, cụ thể:

+ Tổng hợp.

+ Phân tích chi tiết

+ Kích thước.

+ Hình biểu diễn,

+ Bảng kê.

+ Khung tên.

– Cần chú ý một số điểm như sau:

+ Trình tự tháo lắp ghi số chi tiết theo trình tự tháo và lắp.

+ Cho phép vẽ một phần hình cắt (hình cắt cục bộ) ở trên hình chiếu.

+ Vị trí của chi tiết mỗi chi tiết được tô một màu để xác định vị trí của nó ở trên bên vẽ.

+ Kích thước chung kích thước chiều dài, chiều cao và chiều rộng của sản phẩm.

+ Kích thước lắp kích thước chung của hai chi tiết ghép với nhau như đường kính của trục và lỗ, đường kính ren.

– Trình tự đọc cụ thể được xác định như sau:

+ Khung tên:

Nội dung cần hiểu: tên gọi của sản phẩm (bộ vòng đai); tỉ lệ bản vẽ (1:2).

+ Bảng kê:

Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết: Vòng đai, đai ốc, vòng đệm, bu lông.

+ Hình biểu diễn:

Tên gọi hình chiếu, hình cắt: Hình chiếu bằng, hình chiêys đứng có cắt cục bộ.

+ Kích thước:

Kích thước chung (149, 50, 78), kích thước lắp giữ các chi tiết (M10), kích thuóc xác định khoảng cách giữa các chi tiết (50, 110).

+ Phân tích chi tiết:

Vị trí của các chi tiết: Tô màu cho các chi tiết.

+ Tổng hợp:

Trình tự tháp, lắp (tháo chi tiết 2-3-4-5 chi tiết 1-4-3-2), công dụng của sản phẩm: ghép nối chi tiết hình chi tiết khác.

Như vậy, Nội dung của bản vẽ lắp là gì? Là câu hỏi đã được chúng tôi trả lời và giải thích chi tiết trong bài viết. Mong rằng nội dung trong bài viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!