Tổng hợp

Nhà Trần thành lập năm nào?

Câu hỏi:

Nhà Trần thành lập năm nào?

A .Năm 1225

B. Năm 1226

Bạn đang xem: Nhà Trần thành lập năm nào?

C. Năm 1227

D. Năm 1228

Đáp án đúng B.

Nhà Trần thành lập năm năm 1226 cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu các thế lực phong kiến nổi dậy chống lại triều đình nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn, vua Lý Chiêu Hoàng phải nhường ngôi cho Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B do:

Từ cuối thế kỉ XII nhà Lý ngày càng suy yếu. Chính quyền không còn chăm lo đến đời sống của nhân dân như trước, hầu hết quan lại lao vào ăn chơi sa đọa.

Lụt lội, hạn hán, mất mùa liên tiếp xảy ra. Nhiều dân nghèo phải bán vợ, con làm nô tì cho các nhà giàu, một số khác bỏ vào chùa kiếm sống. Dân chúng rất cực khổ.

Ở Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình,…dân nghèo nổi dậy đấu tranh. Trong tình hình đó một số thế lực phong kiến ở các địa phương lại đánh giết lẫn nhau, quấy phá nhân dân và chống lại triều đình.

Nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn nên đã tạo điều kiện và thời cơ cho họ Trần buộc Chiêu Hoàng (vua cuối cùng của nhà Lý) phải nhường ngôi cho Trần Cảnh vào tháng 12 năm Ất Dậu (đầu năm 1226).

Bộ máy quan lại thời Trần cũng giống như thời Lý được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền, gồm ba cấp: Triều đình, các đơn vị hành chính trung gian từ lộ đến phủ, huyện, châu và cấp hành chính cơ sở là xã.

Ở triều đình đứng đầu là vua, thời Trần thực hiện chế độ Tháu thượng hoàng. Các vua thường nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái thượng hoàng cùng với vua (con) quản lý đất nước.

Các chức đại thần văn, võ phần lớn do người họ Trần nắm giữ, hệ thống quan lại bên dưới vẫn như thời Lý nhưng được tổ chức có quy củ và đầy đủ hơn.

Cả nước được chia lại thành 12 lộ. Đứng đầu lộ có các chức chánh, phó An phủ sứ. Dưới lộ là phủ do chức tri phủ cai quản, châu, huyện do các chức tri châu, tri huyện trông coi. Dưới cùng là xã do xã quan đứng đầu.

Nhà nước chú trọng sửa sang luật phát, ban hành bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!