Tổng hợp

Nhà Tống đã làm gì giải quyết những khó khăn trong nước?

Câu hỏi: Nhà Tống đã làm gì giải quyết những khó khăn trong nước?

A. Đánh hai nước Liêu – Hạ

B. Đánh Cham-pa để mở rộng lãnh thổ

C. Đánh Đại Việt để khống chế Liêu – Hạ

Bạn đang xem: Nhà Tống đã làm gì giải quyết những khó khăn trong nước?

D. Tiến hành cải cách, củng cố đất nước

Đáp án đúng C.

Để giải quyết những khó khăn trong nước nhà Tống không chọn tiến hành cải cách đất nước mà tiến hành chiến tranh xâm lược Đại Việt vì cho rằng nếu đánh bại Đại Việt thế Tống sẽ tăng các nước Liêu – Hạ sẽ phải kiêng nể.

Lý giải việc chọn đáp án C là do:

Hoàn cảnh:

– Giữa thế kỉ XI, nhà Tống (Trung Quốc) gặp phải những khó khăn chồng chất.

+ Trong nước: ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập, nội bộ mâu thuẫn.

+ Vùng biên giới phía Bắc nhà Tống thường xuyên bị các nước Liêu, Hạ quấy nhiễu.

+ Nhân dân đói khổ, nhiều nơi nổ dậy đấu tranh…

=> Nhà Tống muốn sử dụng chiến tranh để giải quyết những tình trạng khủng hoảng, nên đã tiến hành âm mưu xâm lược Đại Việt.

Hành động:

– Xúi giục vua Champa đánh lên từ phía Nam.

– Ở biên giới phía Bắc Đại Việt, nhà Tống ngăn cản việc buôn bán, đi lại của nhân dân hai nước, dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người.

Như vậy Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống gặp nhiều khó khăn về đối ngoại, vì thế nhà Tống muốn dùng chiến tranh xâm lược để giải quyết những cuộc khủng hoảng trong nước, nhà Tống muốn dùng chiến công (nếu chiếm được Đại Việt) đế trấn áp phe đối lập trong triều, hai nước biên cương phía Bắc là Liêu – Hạ và các cuộc nổi dậy của nhân dân trong nước. Do đó đáp án nhà Tống Tiến hành cải cách, củng cố đất nước là chưa chính xác.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!