Tổng hợp

Nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững nguyên tắc gì trong khi duy trì mối bang giao với các nước láng giềng?

Câu hỏi:

Nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững nguyên tắc gì trong khi duy trì mối bang giao với các nước láng giềng?

A.Hòa hảo thân thiện

B.Đoàn kết tránh xung độ

Bạn đang xem: Nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững nguyên tắc gì trong khi duy trì mối bang giao với các nước láng giềng?

C.Giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

D.Mở cửa, trao đổi, lưu thông hàng hóa

Đáp án đúng C.

Nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững nguyên tắc trong khi duy trì mối bang giao với các nước láng giềng là mở cửa, trao đổi, lưu thông hàng hóa, nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong khi duy trì mối bang giao với các nước láng giềng.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

Sự thành lập nhà Lý

–  Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua.

– Năm 1009 Lê Long Đĩnh qua đời, triều Tiền Lê chấm dứt. Lý Công Uẩn được suy tôn làm vua và Nhà Lý được thành lập.

– Năm 1010 đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La, (Hà Nội) lấy tên là Thăng Long.

– Năm 1054 nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

Luật pháp và quân đội.

– Luật pháp

+ Năm 1042 nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư (Bộ luật thành văn dầu tiên của nước ta).

+ Nội dung: Bảo vệ nhà Vua, triều đình; bảo vệ của công, tài sản nhân dân; cấm giết trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

– Quân đội

+ Gồm 2 bộ phận: Cấm quân và quân địa phương.

+ Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.

+ Gồm các binh chủng: Bộ binh và Thuỷ binh, kỉ luật nghiêm minh, huấn luyện chu đáo, được trang bị vũ khi cung tên giáo mác

+ Xây dựng và bảo vệ khối đoàn kết dân tộc.

+ Tạo quan quan hệ bình đẳng với các nước láng giềng.

Nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong khi duy trì mối bang giao với các nước láng giềng. Nhà Lý luôn ưu tiên cho việc giữ quan hệ hòa hào với các nước láng giềng.

Tuy nhiên, nguyên tắc không thay đổi trong chính sách ngoại giao của nhà Lý là giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bất kì nước nào có ý định xâm phạm chủ quyền của Đại Việt nhà Lý đều kiên quyết chống trả.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!