Tổng hợp

Nhà Hồ được thành lập năm bao nhiêu?

Câu hỏi:

Nhà Hồ được thành lập năm bao nhiêu?

A. năm 1399

Bạn đang xem: Nhà Hồ được thành lập năm bao nhiêu?

B. năm 1400

C. năm 1406

D. năm 1407

Đáp án đúng B.

Nhà Hồ được thành lập năm bao nhiêu: năm 1400, nhà Hồ đã ạn chế ruộng đất của quý tộc, địa chủ, làm suy yếu tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước, tăng quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.

Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng

Nhà Hồ thành lập (1400)

– Giữa thế kỷ XIV, nhà Trần suy yếu:Tình hình kinh tế giảm sút

– Làng xã tiêu điều

→ Nhà Trần không đủ sức giữ vai trò quản lí đất nước

– Ngoại xâm đe dọa.

– Năm 1400 Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, xưng đế, đổi quốc hiệu là Đại Ngu (Đại Hiền). → Nhà Hồ được thành lập

Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly

* Chính trị:

– Cải tổ hàng ngũ võ quan.

– Thay thế võ quan cao cấp không phải họ Trần nhưng thân cận và có tài năng.

– Đổi 1 số đơn vị hành chính cấp trấn, các quan về các lộ thăm dân.

– Cho cho xây dựng kinh thành mới bằng đá kiên cố ở An Tôn (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) gọi là Tây Đô (phân biệt với Thăng Long, được đổi thành Đông Đô) thường gọi là Thành nhà Hồ.

* Kinh tế:

– 1396 phát hành tiền giấy cấm dùng tiền bằng đồng.

– 1397 ban hành chính sách hạn điền (để hạn chế hạn chế ruộng đất của vương hầu, quan lại, địa chủ; làm suy yếu thế lực Họ Trần )

– Năm 1402 định lại thuế.

* Xã hội:

– Ban hành chính sách hạn nô (1401)(để quy định số lượng nô tỳ của vương hầu quý tộc quan lại, số thừa sung công.)

– Bắt nhà giàu bán thóc cho dân, chữa bệnh cho dân.

– Người không có ruộng, đàn bà góa, không phải nộp thuế.

* Văn hóa, giáo dục:

– Chấn chỉnh lại việc học tập, thi cử, giảm bớt số sư tăng.

– Dịch chữ Hán sang chữ Nôm.

* Quân sự:

– Làm lại sổ hộ để tăng quân số, sản xuất vũ khí

– Năm 1397 dời đô vào Thanh Hóa, cho xây thành Tây Đô ở An Tôn- Vĩnh Lộc – Thanh Hóa, thành Đa bang ở Hà Tây.

– Sản xuất vũ khí, bố trí phòng thủ nơi hiểm yếu.

– Thể hiện kiên quyết bảo vệ tổ quốc.

Ý nghĩa và tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly

* Tiến bộ (tích cực):

– Cải cách toàn diện, chứng tỏ ông có tài và rất yêu nước

– Hạn chế ruộng đất của quý tộc, địa chủ, làm suy yếu tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước, tăng quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền

– Cải cách văn hóa, giáo dục có tiến bộ.

*  Hạn chế:

– Không được nhân dân ủng hộ.

– Do cướp ngôi vua Trần nên lòng người hoang mang, bất bình.​

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!